FRA-skandalen – Sverige som USA:s springpojke

13 december 2013

Ledare

LEDAREN # 50 2013

Sverige måste lämna allt Natosamarbete
Vi bör resonera om att avrusta Sverige helt och hållet
Kan svärden smidas till plogbillar?

En ledande partner som försett oss med unik signalspaningsrapportering mot det ryska målet”, så beskriver det amerikanska underrättelseorganet NSA rollen som dess svenska motpart, FRA, har i spioneriet gentemot Ryssland. Det är redaktionen för Svt:s Uppdrag granskning som fått tillgång till av Edward Snowden släppta dokument som klarlägger detta samarbete mellan Sverige och USA.
Att Sverige under hela efterkrigstiden spionerat på Sovjet/Ryssland och vidarebefordrat information till USA har sedan länge varit känt. Men nu klarnar bilden än mer när vi får svart på vitt om vilken avgörande strategisk partner som USA uppfattar att Sverige är, och att spioneriet inte enbart är av militär natur utan även omfattar den ryska civila industrin och landets toppolitiker.

FRA-skandalen är bara ett exempel på hur Sverige steg för steg knyts allt närmare USA och Nato. Ett ytterligare exempel är att den svenska regeringen i år – med stöd av socialdemokratin – anslutit vårt land till Natos snabbinsatsstyrka. Under 2014 förbinder sig Sverige att bidra med åtta JAS-39 Gripenplan och ett minröjningsfartyg till denna styrka som Nato själv beskriver som ”alliansens spjutspets, som kan försvara varje allierad, sättas in var som helst och ta itu med varje hot”. ”Jag välkomnar Sveriges deltagande … Våra relationer är redan starka och detta kommer att göra dem ännu starkare”, kommenterade Natos generalsekreterare, dansken Anders Fogh Rasmussen, förnöjsamt.

Med de små stegens tyranni smygansluts i realiteten Sverige till Nato, något som självklart ökar spänningarna i Östersjöområdet och påverkar relationen till Ryssland negativt. Det här måste få ett slut. En stark fredsopinion måste kräva att såväl det förtäckta som öppna samarbetet med USA och Nato upphör och att Sverige lämnar Partnerskap för fred.

Frågan är också om inte alla radikala och alternativa krafter i vårt land borde börja diskutera ett alternativ till att varje år lägga runt 45 miljarder på ett reguljärt militärt försvar, ja helt enkelt börja formulera strategier för avrustning. En möjlig väg att resonera kring skulle i så fall kunna vara att i linje med Haagkonventionen deklarera Sverige som en ”permanent neutral stat” och att genom FN utverka icke-angreppsgarantier.
Är det inte dags att göra upp med den gamla av överheten odlade hotbilden om den lede fienden i öst? Visst finns det i dessa växthuseffektens dagar betydligt större hot som i allt högre grad tornar upp sig vid horisonten. Och visst kan i samklang med detta den årliga försvarskostnaden läggas på betydligt nyttigare saker, som exempelvis massiva resursöverföringar till jordens fattiga länder i deras i många fall svåra och utsatta kamp med att förebygga klimatförändringar och att industrialisera sina länder med hjälp av icke-fossila energikällor.
Här och nu kan vi börja resonera kring den gamla visionen om att smida svärden till plogbillar.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.