Förintelsens förspel

16 december 2013

Böcker, Förstasidan, Kultur

Carlssons förlag 2013

Carlssons förlag 2013

Antikommunismen och antisemitismen är två tätt sammanvävda fenomen. Redan på Karl Marxs tid beskylldes marxismen för att vara en judisk lära, och efter ryska revolutionen 1917 växte sig myten om ”judebolsjevismen” stark. Det var inte bara små högerextrema grupper i tyska ölkällare som odlade denna konspirationsteori, utan också etablerade politiker som Winston Churchill skanderade att kommunismen var en internationell judisk konspiration för att ta över världen.
I Ryssland, Ukraina och Vitryssland genomförde de vita kontrarevolutionärerna fruktansvärda pogromer mot judar som en del i kriget mot de röda. I Polen och Tyskland beskylldes också socialister för att vara judiska agenter, och många mördades av förnazistiska stormtrupper, som Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht. I USA utvisades judar ur landet i preventivt syfte under ”the Red Scare” 1919 – 1921.

I Sverige gick det lugnare till, men också här grodde myten om ”judebolsjevismen” och blev i många kretsar en etablerad sanning. Historikern Håkan Blomqvist har i sin senaste bok studerat hur myten om ”judebolsjevismen” kom till uttryck i Sverige under tiden efter första världskriget och ryska revolutionen. Blomqvist går igenom politiska pamfletter så väl som reseskildringar från Sovjetryssland. Han tittar också på skönlitteratur, huvudsakligen deckare, där det bolsjevikiska och judiska hotet ska avvärjas av bokens hjältar.
Intressantast är kanske genomgången av den svenska polisens akter från den här tiden, eftersom det inte rör sig om enstaka tokstollars förvirrade anteckningar, utan om den världsbild som svenska statsmakten hade när de började övervaka svenska judar för att skydda landet från en bolsjevikrevolution.

Men Blomqvist har också studerat skrifter av politiker och författare som avfärdar myten om ”judebolsjevismen”. Visst var många av bolsjevikledarna av judiskt ursprung framhävs det, men det kan förklaras av att judarna var de mest förtryckta i Tsarryssland. Och samtidigt var de flesta bolsjeviker inte judar, och även om kommunisterna upphävde det rasistiska förtrycket mot Rysslands judiska befolkning, så uppmuntrade de på intet sett judendom som religion eller hebreiska som språk.
Sen finns det också de, som den danske vänsterförfattaren Martin Andersen Nexø, som tyvärr tog judemyten ett varv åt andra håller och menar att: ”Nej, bolsjevikerna är inga judiska agenter. Det är kapitalisterna som är judar.”

Per Leander

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.