Fick Cameron sin cykel stulen?

19 december 2013

Böcker, Förstasidan, Kultur

david-cameron

Andres Lokko, ironigenerationens chefsideolog (genom sin roll som osynlig killinggängetmedlem) och det popdyrkande nittiotalets store musikjournalistiske vapendragare, har de senaste åren blivit alltmer uttalat politisk. Detta har resulterat i ett flertal utmärkta krönikor, vilka i sin tur resulterat i en utmärkt textsamling med namnet David Cameron fick nyligen sin cykel stulen: Politiska texter 2008-2013.

Lokkos politiska udd verkar ha skärpts i ungefär samma skede som han flyttade från Stockholm till London och därigenom konfronterade nya sidor av ett England som tidigare fungerat som en slags popromantisk tillflyktsort. Samtidigt verkar det fysiska avståndet till Sverige gett honom särskilda insikter om den svenska politiska utvecklingen. Texterna fångar ofta känslan av det engelska samhället som det avreglerade Sveriges förfallande öde och gör det genom en insikt i hur samtida stämningar fångas i musiken. Att resonera kring varför det är en så lyckad utveckling för musikjournalister att ta det politiska steget är att göra det aningens lätt för sig – Lokko har nämligen själv en krönika på temat – men det är något med känslan för hur tidens uttryck och politiska anda svarar mot de kulturella uttryck författaren brinner så starkt för och tar på ett passionerat allvar, som slår an en viktig sträng. Det och en förmåga att skriva personligt i en tid då det personliga åter måste bli politiskt, bortom identitetspolitiken.

David Cameron fick nyligen sin cykel stulen innehåller inga tunga teoretiska byggen eller ingående dagspolitiska utläggningar. Istället får läsaren ta del av lättillgängliga essäer som oftare behandlar politikens följder än politiken i sig. Ibland är det lika viktigt som mervärdeteori.

 Johannes Jensen

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.