”En hållbar livsstil behöver inte skada vår levnadsstandard”

22 december 2013

Förstasidan, Intervju, Miljö, Nyheter

klimathot▶ Tvågradersmålet kräver tekniska lösningar och livsstilsändring
▶ Flyg, köttätande och biltrafik de viktiga faktorerna för en förändring
▶ Forskare på Chalmers: ”Stabilisera flygandet på 2010 års nivå viktigast”

Att en klimatmässigt hållbar livsstil skulle innebära att människor tvingas tillbaka till en levnadsstandard och nivå på livskvaliteten som rådde för länge sedan – det är en helt obefogad farhåga. Hävdar forskare vid bland annat Chalmers.
Det så kallade 2-gradersmålet kräver både tekniska lösningar och livsstilsförändringar. Bilåkande, flygande och köttätande är de tre klimatlaster som ökar totalt i Sverige idag, men måste minska eller hejdas.
De senaste tjugo åren har svenskarnas köttkonsumtion ökat med cirka 40 procent och utrikesflyget med cirka 190 procent.

Hur skulle svenskarnas livskvalitet påverkas av den klimatomställning som krävs för att nå 2-gradersmålet? Det har chalmersforskaren Jörgen Larsson och hans kollegor undersökt vid forskningscentrum Mistra Urban Futures på Chalmers.
”Den enskilt viktigaste åtgärden för att uppnå radikalt hållbara utsläppsnivåer i vårt scenario för 2050 är att stabilisera flygandet på 2010 års nivå.” Detta skriver Chalmers Tekniska Högskola i ett pressmeddelande. Rapporten visar också hur långt man skulle kunna nå om dagens nationella, regionala och lokala politiska ambitioner uppnås; bland annat helt fossilfria fordon, utbyggd kollektivtrafik och mer förnybar el. Möjligheten till arbetstidsförkortning tas också upp.
Här intervjuas Jörgen Larsson av Internationalen.
Vilka modiga politiska beslut behövs för att minska klimatpåverkan?
– Rapporten är inte en analys av detta utan istället ska den ses som en indikation på att en klimatomställning är möjlig, samt ge en beskrivning av ett sätt så som den kan förverkligas.

Rapporten utgår från konsumtionsperspektivet för olika hushåll i Göteborg och Västra Götaland. Kortfattat: vad har ni kommit fram till?
– Analysen visar att västsvenskarnas klimatpåverkan idag är cirka fyra gånger högre än vad Göteborg stads klimatmål för 2050 är (7,5 ton per person idag, mot under två ton som mål). Analysen visar också att flygande och nötköttskonsumtion är stora utsläppskällor. Dessa finns i huvudsak inte heller med i den officiella klimatstatistiken som främst fångar utsläpp som sker inom Sveriges gränser.

Vilka åtgärder behövs för att utsläppen ska stanna på max 1-2 ton per person och år, vilket är den nivå som krävs för att klara det så kallade två-gradersmålet?
– Det finns alternativa åtgärder. De vi har räknat med till år 2050 är bland annat följande:
• nästan helt fossilfri elproduktion i hela världen
• Flyg som idag (inte kraftig ökning som annars är förväntat)
• Köttkonsumtion som ligger 87 procent lägre än idag
• Bilkörning som är 38 procent lägre än idag

Hur ska man få människor att bli inspirerade att leva mer miljövänligt?
– Frivilliga förändringar hos enskilda individer är viktiga, bland annat för att visa att förändringar är möjliga (till exempel att sätta solceller på taket eller att sälja bilen och gå med i en bilpool istället) och förenliga med ett gott liv. Men för att nå stora utsläppsminskningar krävs starka politiska styrmedel. Det viktiga är att männi­skor väljer politiker som vågar driva en riktigt radikal klimatpolitik.

Vilka vänder ni er till med rapporten?
– Alla behöver kunskap om detta för att bejaka den radikala samhällsförändring som krävs.
På frågan om hur klimatomställningen ska gå till, hänvisar Jörgen Larsson till rapporten  (se faktaruta).

Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.