”90 företag står för två tredjedelar av utsläppen”

14 december 2013

Förstasidan, Nyheter, Utrikes

Chevron El Segundo Refinery

Ny rapport om utsläpp sedan industrialismens början.
”Hälften av utsläppen har producerats de senaste 25 åren”.
”Flera storföretag finansierar klimatförnekande kampanjer”.

”Denna studie innebär ett avgörande steg framåt när det gäller vår förståelse av klimatkrisens utveckling. Den offentliga och privata sektorn måste båda göra vad som är nödvändigt för att stoppa den globala uppvärmningen. De som historiskt sett är ansvariga för att förorena vår atmosfär har ett tydligt ansvar för att vara delaktiga i lösningen.”
Det sa Al Gore, miljökämpe och USA:s före detta vicepresident, vid klimatmötet i Warszawa, angående den nya studie som visar att endast 90 storföretag står bakom den största delen av de globala växthusgasutsläppen.

Endast 90 företag står bakom två tredjedelar av alla mänsklighetens utsläpp sen industrialiseringens början, skriver the Guardian. Enligt en rapport, publicerad i tidskriften Climatic Change, kommer en majoritet av utsläppen från ett fåtal företag, till exempel Exxon, BP, Chevron, Gazprom och Statoil. Det handlar främst om olja-, gas- och kolproducerande företag, både statliga och privata. Sju cementföretag ingår också i studien. Många av företagen har också ännu inte utnyttjade stora oljereserver.
Kopplingen mellan de här företagen och klimatförnekare är också mycket tydlig, sa professor Naomi Oreskes, Harvard, vid klimatmötet i Warszawa. Flera av de stora företagen på listan har varit med och finansierat klimatförnekande kampanjer, sa Oreskes, som har arbetat mycket med denna fråga. The Guardian skrev om denna finansiering i februari i år. Det handlar  om nära 120 miljoner dollar under åren 2002-2010.

The Guardian skriver att hälften av de uppskattade utsläppen har producerats de senaste 25 åren. Det är en period när både regeringar och företag var medvetna om att utsläpp av växthusgaserna från fossilindustrin orsakar klimatförändringar.
De 90 företagen stod tillsammans för 63 procent av industriutsläppen av koldioxid och metangas mellan åren 1751 och 2010. Det handlar om cirka 914 gigaton. Den totala summan globala industriella utsläpp sedan 1751 är 1 450 gigaton. Bolagen är verksamma globalt. ”Dessa enheter utvinner resurser från varje olja-, naturgas- och kolprovins i världen, och bearbetar bränslena till säljbara produkter som säljs till konsumenter i varje nation på jorden”, skriver the Guardian.

50 av företagen på listan är privatägda, främst stora oljebolag. Ett trettiotal är statsägda, exempelvis Saudiarabiens Saudi Aramco, Rysslands Gazprom and norska Statoil. Nio drivs av regeringar i länder som Kina, före detta Sovjetunionen, Nordkorea och Polen.
De 20 företagen i toppen stod för nästan 30 procent av utsläppen, enligt rapporten. Klimatforskaren Richard Heede från Climate Accountability Institute i Colorado har räknat ut att regeringsstyrda olje- och kolbolag i forna Sovjetunionen producerade mer växthusgaser än något annat företag. Det handlar om nära 8,9 procent av de totala utsläppen under perioden. Därefter kom Kina med cirka 8,6 procent. Bland de privata företagen låg ChevronTexaco etta med 3,5 procent. Exxon och BP kom tvåa och trea.

Klimatexperter menar enligt the Guardian att denna nya studie är den mest ambitiösa hittills för kunna ställa producenterna till svars, snarare än regeringarna, och Al Gore menade att de nya beräkningarna kan få fart på debatten om skuldfördelningen när det gäller klimatkrisen.
Ett av problemen under klimattoppmötet i Warszawa, COP 19, nyligen var just var ansvaret skulle läggas och vem som skulle betala för följderna av klimatförändringarna. Al Gore menade att den nya studien visar på att det inte är enbart regeringar som måste agera när det gäller klimatförändringarna.

John Ashton, som har förhandlat för Storbritannien i klimatfrågor, menade att den nya rapporten bekräftade den centrala roll som fossilföretagen spelar. ”Utmaningen vi nu står inför är att inom loppet av en generation gå från ett koldioxidintensivt energisystem till ett koldioxidneutralt energisystem. Om vi inte gör detta har vi ingen chans att hålla klimatförändringarna inom tvågradersmålet”, sa John Ashton, enligt the Guardian.
Studien omfattar åtta års forskningsarbete om koldioxidutsläppen och de största utsläpparnas historia. Historisk statistik över utsläpp kunde forskarna få fram i offentliga register från det amerikanska energidepartementets Carbon Dioxide Information and Analysis Centre.

Liza Ahnland

Enligt FN:s klimatpanel IPCC har vi max trettio år på oss att minska koldioxidutsläppen (från dagens utsläppsomfattning räknat),
för att inte riskera att gå över gränsen för ett två grader varmare klimat. Tvågradersmålet innebär att hålla den globala uppvärmningen under den förändring på max två grader som anses vara gränsen mot allvarliga klimatförändringar.

 

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.