Ytan viktigare än innehållet för Umeå kommun?

22 november 2013

Förstasidan, Inrikes, Kultur, Nyheter, Politik

Det byggs febrilt i Umeå, satsas inför kulturhuvudstad 2014. Samtidigt fattas det pengar till kulturen kommande år. Foto: Emma Lundström

I helgen kom en skriftlig uppmaning från stora delar av Umeås fria kulturliv. Från Skuggteatern och Ögonblicksteatern. Från konstnärer, musiker och gallerister. Med på listan fanns också nationalekonomer och journalister.
Vad de vill är att de ansvariga inom Umeå kommun ska svara på hur de har tänkt sig att finansiera kulturverksamheterna långsiktigt. Frågan är naturlig eftersom kommunens budget för 2014, som antogs förra veckan, verkar vara ett gapande hål när det gäller just den frågan.

Det är ingen hemlighet att Umeå stad genomgår en ganska total make over, en stadsomvandling. Det byggs och fixas överallt. En hel del sker på höjden, och en del är kanske behövligt för den stadigt expanderande staden.
Men det är också så att det offentliga rummet på markplan förändras drastiskt. Från en dag till en annan, och trots omfattande protester, fanns till exempel inte längre den populära mötesplatsen Apberget vid Rådhustorget mitt i stan. Första Majtåg och demonstrationer i största allmänhet, har plötsligt blivit platslösa. Apberget råkade vara i vägen för ingången till ett nytt, inglasat köpcenter vid namn Utopia.
När det nu gäller den fria kulturen råkar den vara ”i vägen” för det nya kulturhuset Kulturväven. Självfallet bildligt talat. Pengarna har gått åt till huset, alltså finns inga kvar till själva kulturen.
Ett köpcenter istället för en folkets samlingsplats. Ett kulturhus istället för en levande fri kultur. Det klingar illa.

I uppmaningen skriver kulturutövarna att de ser hur kulturnämndens ordförande skjuter ansvaret på kommunstyrelsen, vars ordförande skjuter det tillbaka på nämnden. De upplever också att det kulturhuvudstadsår som såldes in till dem med ord om en massiv satsning på kulturlivet, nu verkar bli raka motsatsen. De skriver: ”Denna stadsomvandling – med kulturhus, gallerior, takhuskvarter och hotell – är byggd på en titel som Umeå tillägnat sig på vårt ideella arbete, vår kreativitet, vår kärlek till staden vi bor och verkar i. Vi menar att det ur detta faktum följer ett ansvar som alla, politiker från höger till vänster och tjänstemän, just nu slår ifrån sig.”

De fyrtiosex personer som skrivit under uppmaningen med sina namn, kräver att de styrande i Umeå stad förklarar hur de har tänkt sig att lösa situationen. De vill ha ett öppet möte där kulturnämnd, kulturhuvudstadsutskott och kommunstyrelse deltar i direkt dialog med framförallt kulturutövare, men även umebor i allmänhet. Ett möte där det ska klargöras hur finansieringen av kulturföreningar och sociala mötesplatser kan säkras långsiktigt.
I en stad som Umeå är fyrtiosex personer en ganska stor del av kulturlivet. Utan deras röster klarar sig varken kulturhuvudstadssatsningen eller Umeå i sig.

Text och foto:
Emma Lundström

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.