Ship to Gaza polisanmäler israeliska militära chefer

22 november 2013

Förstasidan, Gaza, Nyheter

Estelle Foto: Jonatan Johansson      ▶Det svenska skeppet Estelle kapades förra året av israelisk militär Polisanmälan gäller bland annat kapning, grovt rån, olaga frihetsberövande och grov misshandel
▶Aktivisterna vill att brotten utreds, att förövarna efterlyses och förs till Sverige

– Vi gör detta därför att det som sker i Gaza är ett folkrättsbrott, det är själva bakgrunden till vårt agerande och det som är det verkligt viktiga, det sa Ann Ighe från organisationen Ship to Gaza vid ett möte på ABF-huset i Stockholm i tisdags. Det handlade om den polisanmälan som lämnats in tidigare på förmiddagen av organisationen, mot fyra högt uppsatta israeliska officerare. Liza Ahnland var på plats.

Det är en grå tisdagsförmiddag i mitten av november och en grupp människor (cirka 20 stycken) har samlats i Erlanderrummet på ABF-huset i Stockholm. Det är organisationen Ship to Gaza som bjudit in intresserade åhörare att delta i en informations- och frågestund angående den polisanmälan som just lämnats in vid polismyndigheten i Stockholm av organisationen. Den gäller fyra högt uppsatta israeliska officerare som i samband med attackerna på Ship to Gazas hjälpsändningar år 2010 och 2012 enligt anmälan gjort sig skyldiga till brott. Med anmälan vill Ship to Gaza och de brottsutsatta passagerarna att en förundersökning inleds, att brotten utreds och att förövarna efterlyses och förs till Sverige för lagföring.
Det var alltså 2010 och 2012 som Ship to Gazas hjälpsändningar på väg mot Gaza attackerades på internationellt vatten. Med brutalt våld kapades skeppen och Ship to Gazas last och hjälparbetarnas tillhörigheter till ett samlat värde av cirka fem miljoner kronor stals. Hjälparbetarna berövades sin frihet, först ombord på fartygen, och sedan satta i fångenskap i Israel. Under attackerna blev hjälparbetarna utsatta för utdragna, förnedrande och hänsynslösa misshandelsbrott samtidigt som de tvingades utstå hot till liv och säkerhet.

Vid frågestunden på ABF-huset berättar journalisten och medpassageraren på det svenska skeppet Estelle, Maria-Pia Boëthius, om sina upplevelser. Hon berättar hur hon som inbäddad journalist såg det som sin självklara uppgift att försöka skydda besättningen i deras försök att kunna fortsätta kommunicera med omvärlden under den israeliska bordningen av skeppet. En israelisk militär som försökte hindra henne från detta tappade totalt besinningen när hon sa till honom att hon skulle kunna vara hans mormor. Han började misshandla henne med sin elpistol tills hon förlorade medvetandet, och när hon åter kom till sans befann hon sig på undre däck och hade fått synliga skador över hela kroppen. Maria Pia dokumenterade skadorna efter hemkomsten, men var ganska förvånad över att händelserna inte uppmärksammades mer av media här i Sverige.

Någon ur Ship to Gaza-panelen berättar att det tagit lång tid att plocka fram fakta kring de brott som begåtts; det är ett stort arbete och det har tagit tid att få fram underlaget. Författaren Henning Mankell får ordet och förklarar att det är en oerhört gedigen polisanmälan, som görs med det främsta målet att de ansvariga ska ställas till svars. Dessa befälhavare ska akta sig för att åka till Europa för här har man inte glömt övergreppen, säger han. På frågan om när anmälan kommer på regeringens bord, får vi svaret att det måste göras en gedigen utredning först och att regeringen sedan måste ge tillstånd innan åtal väcks. Mattias Gardell säger att brotten begicks under intensiv mediebevakning och att det därför är extremt viktigt för Sveriges anseende att fallet tas upp. En regering måste skydda sina medborgare, menar han.
Hur har då intresset från israeliska myndigheter och media varit? Dror Feiler menar att myndigheterna troligen är oroliga, men inte har visat så stort intresse utåt, det har däremot israeliska media gjort. Henning Mankell fyller i och säger att israelerna följer detta noga – de har satt sig i det berömda klistret, menar han.
På frågan om det finns några historiska paralleller nämns situationen för Chiles före detta diktator Pinochet och vita ledare under apartheidregimen i Sydafrika, som inte kunde resa utomlands på grund av liknande polisanmälningar och åtal.
Slutligen får vi så svaret på den viktigaste frågan, varför görs denna polisanmälan. Ann Ighe, ordförande för dagen, svarar:
– Vi gör detta därför att det som sker i Gaza är ett folkrättsbrott, det är själva bakgrunden till vårt agerande och det som är det verkligt viktiga.

Polisanmälan avser följande brott: kapning, grovt rån, olaga frihetsberövande, grov misshandel, och misshandel samt grovt olaga hot. De som kommer att anmälas är Israels förre överbefälhavare Gabiel Ashkenazi, förre befälhavaren för israeliska flottan, Eliezer Marom, Israels nuvarande överbefälhavare Benny Gantz, samt nuvarande befälhavaren för israeliska flottan Ram Rothberg.
Bland anmälarna märks författaren Henning Mankell, författaren och journalisten Maria-Pia Boëthius, riksdagsledamoten Mehmet Kaplan (MP), konstnären Dror Feiler, religionshistorikern Mattias Gardell, redaktör Edda Manga, med flera.

Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.