”Odla hemma med Det Gröna köket”

19 november 2013

Förstasidan, Intervju, Nyheter

Projekt för byggare som vill inreda med ”odlingsmöbel”.  Ska stadsbor odla sina egna grönsaker och föda upp egen fisk?  ”Vi ser en efterfrågan på det klimatsmarta alternativet”.

odla hemma. foto Marie Gullew/KTHI Haninge, Stockholm, pågår just nu ett intressant projekt. Det Gröna köket är ett initiativ som vill få människor att leva mer klimatvänligt genom att till viss del bli självförsörjande när det gäller mat. Genom att odla sina egna grönsaker och föda upp egen fisk hemma i lägenheten vill projektledarna väcka intresse hos både fastighetsägare och intresserade testpersoner.
– Vi ser en efterfrågan på det klimatsmarta alternativet. Odling i urbana miljöer har ökat i intresse liksom trenden att odla hemma, säger Annika Carlsson Kanyama, som är docent vid KTH och projektledare för ”Det gröna köket”. Här berättar hon mer om KTH-Haninges projekt.

Berätta om det Gröna köket.
– Det är en del av ett projekt med ett övergripande syfte att ta fram information om Växthus i Urban miljö. Hur man kan odla under tak i staden. Vi vill att informationen ska intressera fastighetsägare. Vi har tittat på hur det kan se ut om man byggde takväxthus. Men också på hur man kan odla inne i lägenheten, där fordras växtbelysning. Vi har inrett ett grönt kök i en visningslägenhet i Haninge. Det finns olika typer av utrustning som gör att man kan odla och föda upp fisk hemma. Vi har en fisk- och grönsaksmöbel, en grön flyttbar vägg och en grön tavla med plats för växter.

Vad är syftet med detta kök och vilka vänder ni er till?
– Att testa tillsammans med personer för att se om det är något man kan vara intresserad av att ha hemma. Vi vänder oss till vanliga människor i alla åldrar, men just med projektet vill vi vända oss till fastighetsägare och fastighetsförvaltare, som kan vara intresserade av att inreda såna här typer av lägenheter.

Finns det en målgrupp som är intresserad av detta slags kök?
– Vi analyserar svaren just nu, så det kan vi inte svara på ännu. Vi vänder oss till personer i alla åldrar och av bägge könen. Man kan tänka sig att olika personer är intresserade av olika saker.

Vad händer just nu i projektet?
– Just nu har vi en liten paus för dem som utvärderar projektet. Olika grupper besöker just nu köket. Förra veckan avslutade vi den första omgången av visningarna och det ska bli en andra omgång av visningar om tre veckor. Det har varit åtta visningar sammanlagt.

Liza Ahnland

En prototyp för en odlingsmöbel för fisk och grönsaker med matfisken tilapia och ett växthusskåp där tomatplantor drivs upp med vatten från fiskodlingen är exempel på utrustning i Det gröna köket. Metoden kallas akvaponi och kräver endast tillförsel av fiskmat och den mängd vatten som försvinner genom avdunstning. I köket finns också olika former av odlingsväggar med växtbelysning, för exempelvis salladsväxter och kryddor.

Genom att odla i städer, där många konsumenter bor minskar transporter och miljöbelastande utsläpp. Samtidigt ökar kvaliteten på inomhusluften hos den som odlar, menar projektledarna. I användartesterna får deltagarna bedöma sitt intresse för odlingsformen, samt hur mycket pengar och tid de skulle vara beredda att investera i en odling. Efter testerna ska projektet redovisas för Delegationen för hållbara städer (tillsatt av regeringen) som är projektets finansiär.

För att få veta mer gå in på: www.kth.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.