Occupy avskriver skulder i USA

Medlemmar i Occupygruppen Strike Debt håller en banderoll med texten "You Are Not A Loan", "Du är inte ett lån". Foto: Elizabeth Brossa

Det finns positiva nyheter. Trots att den vanliga nyhetsrapporteringen i radio, TV och stortidningar ofta kan få det att kännas som att det inte gör det, att allt är tröstlöst. Men det är det alltså inte. Inte när det fortfarande finns nyheter som skapar en varm känsla i bröstet. Som visar att det finns en hel del av ”en för alla, alla för en” i samhället, bland människorna, om vi bara tittar åt rätt håll.
Nu har i alla fall brittiska The Guardian lyft en sådan nyhet. Den att amerikanska Occupy Wall street-aktivister köper ut skulder så billigt de kan, för att sedan avskriva dem. Närmare bestämt har de under det senaste året lyckats köpa personliga skulder värda femton miljoner dollar, utan att spendera mer än 400 000 dollar, helt enkelt genom att köpa vid rätt tidpunkt.

Projektet påbörjades i november 2012 – som en fortsättning på de gatuprotester som svepte över världen 2011 – och leds av Occupys grupp ”Strike Debt”. Det kallas Rolling Jubilee och aktivisterna inriktar sig främst på att köpa ut skulder som privatpersoner dragit på sig genom att de tvingats använda sig av kredit för att ha råd med sjukvård och medicin. En typ av skuld som blivit oerhört vanlig i USA i finanskrisens kölvatten. Enligt en av projektets organisatörer, Laura Hanna har 62 procent av alla personliga konkurser just sjukvårdsskulder som bidragande orsak.
”Ingen borde behöva skuldsätta sig eller gå i konkurs för att de är sjuka”, säger hon till The Guardian.

Rolling Jubilee är möjligt på grund av den så kallade ”sekundära skuldmarknaden”. Kort sammanfattat innebär den följande: om en individ kontinuerligt misslyckas med att betala kreditkortsräkningar, lån och sjukvårdsförsäkringar, kan banken eller långivaren till slut begränsa förlusten genom att sälja skulden billigt till en tredje part. Ofta för bara en bråkdel av vad den från början var värd. De skuldköpande företagen försöker sedan avkräva privatpersonen på skulden och därigenom göra vinst.

En annan av medlemmarna i Strike Debt, Andrew Ross, professor i social och kulturell analys vid New York-universitetet, berättar för The Guardian att de från början trodde att de skulle lyckas samla ihop 50 000 dollar, köpa ut skulder för en miljon. Men projektet överträffade förväntningarna. De fick ihop mer pengar och kunde köpa billigare än de hade kunnat ana. Trots det är summan fortfarande bara en droppe i ett oändligt skuldhav som tusen och åter tusen människor känner konsekvenserna av varje dag.

Själva köpandet och avskrivandet av skulder är inte heller poängen med projektet. Enligt Andre Ross är det snarare tänkt som en utbildning för allmänheten, så att alla ska förstå hur den sekundära skuldmarknaden fungerar. Han menar att de skulder projektet lyckats avskriva inte ens gör ett märke i skuldberget. Något som de 2 693 människor som fått sina sjukvårdsskulder avskrivna vid Rolling Jubilees senaste och mest omfattande inköp runt om i de fyrtiofem staterna och i Puerto Rico, kanske inte skulle hålla med om.
Rolling Jubilee vet inte på förhand vilka människors skulder de köper, när de sedan får reda på det skickar de ett meddelande till personen i fråga och talar om att de är fria. Inte helt överraskande har gruppen som arbetar med projektet fått en hel del brev med hjärtliga tack. Förhoppningsvis lyckas de också med föresatsen att förändra inställningen hos allmänheten och ge moralisk ammunition att använda när skuldköparna ringer och kräver in ett mycket högre belopp än de själva har betalat. Nu har folk något att sätta emot, de vet hur marknaden fungerar.
Konceptet verkar ha fångats upp på flera håll och kanske till och med kan komma att sprida sig i Europa.

Emma Lundström

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.