Landsbygdsriksdag: Första gången på europeisk nivå

16 november 2013

Förstasidan, Intervju, Nyheter

Inez Abrahamzon

I Bryssel träffas landsbygdsorganisationer från 30 länder. Den svenska modellen intresserar Europa.
”Sluta exploatera landsbygden och investera i människokraft och lokalsamhällen”.

Onsdag 13 november samlades deltagare från över trettio europeiska länder och regioner och som representerar ett sjuttiotal olika landsbygdsorganisationer i Bryssel i Belgien. Det är den första europeiska landsbygdsriksdagen – European Rural Parliament (ERP) som ska genomföras.
– Det är ett unikt sätt att mötas och samverka som aldrig använts på en sådan här hög nivå – och det är äkta bygdetänk som varit vår inspiration, säger Staffan Nilsson, ordförande för Hela Sverige ska leva och ordförande för ERP:s internationella styrgrupp.
Internationalen tog kontakt med Inez Abrahamzon, projektledare för ERP. Här berättar hon mer om nätverket.

Berätta om European Rural Parliament.
– ERP är en metod mer än ett parlament, en metod där gräsrötter möter beslutsfattare. Gräsrötternas behov står i fokus och det gör det hela väldigt unikt. Det började i Sverige och utomlands har man varit imponerad av att man möts på detta sätt. Även på högre nivå är man imponerad. Den svenska modellen har testats i Estland, Lettland, Holland och fler länder.
– Nu är det första gången man gör något gemensamt utifrån ett gemensamt perspektiv. Man pratar om naturtillgångar, hur de kan nyttjas istället för att utnyttjas. Ungdomars möjligheter att bo kvar eller komma tillbaka till orten. I Europa går urbaniseringen snabbast i Sverige. Konstruktiva krafter måste mobiliseras. Vi måste få en gemensam identitet, alltså att alla är lika var vi än bor. Det här är jävligt bra på ren svenska. Efter landsbygdsriksdagen kommer aktioner att genomföras, det finns bra lösningar genom samarbete mellan hög och låg.

Vilka deltar i parlamentet?
– Ung som gammal, kvinnor och män från nästan 40 länder och från över tio olika europeiska nätverk.

Vad är syftet med en landsbygdsriksdag?
– Det viktigaste är att man sätter fokus på landsbygdsfrågor. Utan landsbygd blir man utan mat, energi med mera. Sluta exploatera landsbygden och investera i människokraft och lokalsamhällen istället. Alla lokala initiativ ska tas tillvara. Det handlar om demokrati och inflytande.

Hur såg förhoppningarna ut inför mötet den här veckan?
– Min största förhoppning är att vi ska få ett bra erfarenhetsutbyte, gemensam identitet och en stark röst för lokal utveckling.

Den 14 november, alltså dagen efter den stora konferensen är företrädare för ERP inbjudna av europaparlamentariker för att presentera resultat och förslag från landsbygdsriksdagen.
Deltagande organisationer är bland andra: European Rural Community Association, European Rural Alliance, Partnership for Rural Europe, Hela Sverige ska leva, Hela Norden ska leva och Rural Network.

Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.