FN sätter stopp för gruva i Rönnbäck

15 november 2013

Förstasidan, Inrikes, Miljö

Rönnbäck, Björkvattsdalen, Tärnaby. Foto: Stoppa gruvan i Rönnbäck

Liksom Ojnareskogen på Gotland i somras fick ett glädjebesked i form av ett andrum medan kalkbrottsfrågan utreds på nytt – den här gången förhoppningsvis på ett korrekt sätt – har nu även Rönnbäck, söder om Tärnaby, fått positiva nyheter.
Den åttonde november kom nämligen FN:s rasdiskrimineringsorgan med en uppmaning till den svenska regeringen om att stoppa all verksamhet vid företaget IGE/Nickel Mountains planerade nickelgruva i området. Beslutet bottnar i ett klagomål som Samerådet och Vapstens sameby lämnade in i slutet av september, där de skrev att det vore ett grovt människorättsbrott att tillåta brytningen.
Stoppkravet i Rönnbäck, eller Raavrhjohke som det heter på samiska, gäller till dess att kommittén utrett om gruvplanerna strider mot FN:s rasdiskrimineringsregler eller inte. Beslutet kan komma att ta tid eftersom det är första gången rasdiskrimineringsnämnden fått klagomål som gäller ett specifikt gruvprojekt.

De senaste åren har gett många exempel på fall där den storskaliga gruvindustrins önskemål och vinstintressen gått före lokalbefolkning och miljö. Alliansens gruvboomsplaner fortskrider, realisationen på mark och vatten sker varje dag. Samtidigt blir det allt tydligare att det är en förlusthistoria för staten, alltså folket. Gruvföretagen tar malmen och lämnar efter sig miljökatastrofer som kräver sanering i årtionden, om det nu ens är möjligt att någonsin reparera skadan.
Då är minsta lilla käpp i hjulet viktig, även om det bara handlar om att kräva ett tillfälligt stopp.
Det planerade dagbrottet i Rönnbäck ligger mitt i Umeälvens övre del, i Björkvattsdalen. Giftläckage där skulle vara ödesdigert för ett långt större område än själva platsen för gruvan.

Trots stora protester från lokalbefolkningen, uppbackade av det växande gruvmotståndet runt om i landet, fick Nickel Mountains brytningstillstånd tidigare i år. Den svenska regeringen beslutade sig för att gruvintressena ska gå före rennäringens intressen i fallet med Rönnbäck.
Ungefär samma sak såg vi ske i Kallak/Gállok utanför Jokkmokk.
Att FN:s rasdiskrimineringskommitté nu sätter ned foten är därför en tydlig markering mot den svenska regeringen. Kommittén har nyligen också kritiserat Sverige för att ta otillräcklig hänsyn till samebyarna i samband med gruvetableringar.
Grundaren av nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck, Marie Persson, understryker i en intervju med Västerbottensnytt att det inte bara är en urfolksfråga: ”Den mineralpolitik som Sverige just nu exporterar kan inte garantera varken miljö, hälsa, urfolk eller långsiktigt hållbara lokalsamhällen. I dagsläget är det inget politikerna vill ta tag i. Det finns många problem och frågan om vilken plats ursprungsbefolkningen har är bara en”
Hon påpekar också det absurda i att den så kallade miljökonsekvensbeskrivningen kommer i sista hand när en gruva ska etableras: ”Det är katastrofalt. Miljöhänsyn kommer sist i processen och det innebär att även om miljöintrånget slutligen bedöms vara för stort kan riskkapitalbolagen härja fritt i flera år och hota miljön, andra jobb och slå in en kil mellan olika grupper på en ort.”

Det ligger på Utrikesdepartementets bord att bekräfta och formulera svar på FN:s klagan. Men det är med största sannolikhet tjänstemän från Landsbygds- och Näringsdepartementen som kommer att kallas in som expertis.
Ganska oroväckande med tanke på att näringsministern och centerledaren Annie Löövs mantra är ”Vi behöver fler metaller”.

Emma Lundström

 

Tidigare i Internationalen:

“Vad väger en framtid?”

Kambodja på väg ur rädslans grepp?

Henrik Blind om sommarens kamp: “Det är så mycket större än Kallak”

Socialistiskt Forum Umeå 2013: “Så länge tillväxt är ordet, är vi körda”

Kallak och tystnaden

Kallak: allt skarpare läge

Kallak: kampen om framtiden

Provbrytningen i Kallak uppskjuten

Blockad pågår i Kallak

Glädjebeskedet i Ojnareskogen – en milstolpe i miljökampen

En glimt av glädje från Ojnareskogen

Ödestimmar från Ojnareskogen

Klockan 08.45 ska jag vara i Ojnareskogen

Dags att skydda Jokkmokk

Ringarna på vattnet…

Att stjäla mineral från Afrika

Nu gäller det för Ojnareskogen

På vem lyssnar rätten? Folket eller bolaget?

Protestdag mot gruvboom och asylpolitik: ”Det är vi som är folket!”

Till sosseledningen: byt fokus nu!

Dem vi skyldiga äro

Ojnareaktivist inför rätta

Ojnare: på kort eller lång sikt?

När kakan är äten är den borta

Ojnarerörelsen fortsätter

Gruvmotståndets röster möttes i Stockholm: ”Slaget ska inte gå förlorat”

Vad sker i Cajamarca?

Bädda inte för miljökatastrofer

Gruvboomen: Fritt fram för utarmning!

HD ger andrum för Ojnareskogen

Budkavlen från Ojnareskogen till Kebnekaise: ”Tillsammans är vi starka”

Möte om Ojnareskogen i Visby: ”Misshandlad natur slår tillbaka”

Efter Högsta Domstolens beslut: Oklart läge för Ojnareskogen

Grundvattnets liv och Högsta Domstolens ord

Stor uppslutning i Ojnareskogen: Avverkningen stoppad

Ojnareskogen: Nu står striden

Ojnaremanifestation i Stockholm: ”Folk måste förstå vad det är man låter ske”

Folkuppror i Ojnareskogen: ”Det här är en rättsskandal”

”Titan ska inte brytas i Pondoland”

Ojnareskogen: Situationen är akut

”Vi är inte immuna mot korruption”

Hoppets försvarare ger inte upp

Hotade Ojnareskogen: en global angelägenhet

Gotland: Tältprotest mot kalkbrytning

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.