Dåligt underbyggt om Syrien

02 november 2013

Debatt

De fem Syriendebattörerna i Internationalen fortsätter att försvara sitt avståndstagande från den syriska revolutionen, nu med hänvisning till teorin om den permanenta revolutionen. Som om Marx och Engels 1848 och Trotskij 1905 eller 1917 skulle ställt sig vid sidan av folkresningarna och fördömt dem för att istället förespråka en renare, bättre och fredligare revolution.
”Vi är för stöd till socialister även under nuvarande upprorsfas…”, skriver de fem. Men de syriska revolutionära socialisterna följer inte alls er sekteristiska linje utan deltar efter förmåga i revolutionen, den revolution som ni inte ens vill kalla för revolution.

Dessa syriska revolutionärer har till skillnad från er insett att man måste stå på upprorets sida och slåss aktivt för revolutionens målsättningar om man ska ha några som helst utsikter att vinna politiskt inflytande, för att inte tala om att någon gång kunna leda revolutionen i en socialistisk riktning.
Det ”tragiska” i sammanhanget är ert sätt att ställa väpnad och icke-väpnad kamp mot varandra. I er framställning är den väpnade kampen något som tränger undan och förstör andra kampformer. I verkligheten är det precis tvärtom. Den väpnade kampen växte fram som ett nödvändigt självförsvar för att skydda masskampen, skydda massdemonstrationer och massmöten mot Assads väpnade mördare.

Era anklagelser mot den väpnade kampen blir desto absurdare som revolutionärerna aldrig har haft något val. Det handlar om soldater i regeringsarmén som hoppat av därför att de vägrat skjuta på folket. Ni vill, absurt nog, närmast framställa dessa hjältar som revolutionens dödgrävare.
Ni utger er för att vara förespråkare för en ”fredlig” utveckling som revolutionen tydligen lägger hinder i vägen för. Det ni inte skriver om är att den vapenvila som ni förespråkar förutsätter att Assadregimen har en helt annan karaktär än vad den i verkligheten har. Assadregimen kommer att använda varje ”vapenvila” för att fortsätta folkmordet.

Er linje om vapenvila kraschar mot denna verklighet. Det ni hoppas på är en ”vapenvila” som imperialistmakterna USA och Ryssland försöker få ihop för att kväsa upproret. Omvärldens vapenembargo slår ensidigt mot de demokratiska rebellerna och ni vill underblåsa detta. Om ni varit socialister i Syrien hade ni inte haft skuggan av en chans att få till någon ”permanent revolution”, ni hade knappast gjort någon succé hos det upproriska folket.
Ert tal om att ”kämpa tillsammans mot överhet och imperialism” är i mina ögon bara en floskel som döljer ihåligheten i era dåligt underbyggda föreställningar om kampen i Syrien.

Ronny Åkerberg

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.