Marx lever – igen!

26 oktober 2013

Förstasidan, Nyheter

Den stora Marxkonferensen i Stockholm i helgen blev en framgång som överträffade alla förväntningar. Åtminstone 1 000 deltagare följde ett femtiotal föreläsningar och seminarier. Och det mest påtagliga var att det är en ung generation som utgör basen i den nya Marxvågen. 68-orna utgör äntligen en liten minoritet i sådana här sammanhang.
Flera framstående internationella forskare och Marxexperter föreläste, som Gérard Duménil, Wolfgang Fritz Haug och Anne Steckner. Men samtidigt visade konferensen den bredd som marxistisk forskning åter (eller fortfarande) har i Sverige idag.

Konferensen inleddes med tre generationer kvinnliga forskare och aktivister på scenen, Tiina Rosenberg, Nina Björk och Shabane Barot. Sedan följde ett brett utbud av sessioner om krisen, klassamhället, ideologikritik och diskussioner om Marx Kapitalet, som samtidigt utkommer i två olika svenska versioner.
Ett uppmärksammat tema var Marx och miljön. Den ledande forskaren inom området, John Bellamy Foster, slog fast att Marx med sina analyser av störningar i den sociala ”metabolismen”, det känsliga samspelet mellan levande organismer och naturen, lagt grunden till en modern ekomarxism.

I ett efterföljande samtal med professor Alf Hornborg och Andreas Malm diskuterades bland annat hur arbetarrörelsen handskats med detta arv – och inte minst förutsättningarna för att bygga en modern massrörelse till försvar mot en hotande miljökatastrof.
Den tusenhövdade skaran kommer nog inte bara att nöja sig med att få världen förklarad. Den vill nog också förändra den.

Kjell Östberg

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.