Klimatrapporten: ”Forskarna är säkrare idag”

03 oktober 2013

Förstasidan, Intervju

▶ ”Med dagens utsläppstakt slår vi i taket redan om ett par tre decennier”
▶ Nya metoder diskuteras, men konsekvenserna är inte utredda
▶ Fossilbränslen och jordbruk beräknas stå för hela temperaturökningen

 

 

Klimatet förändras snabbare, intensivare och i en aldrig tidigare skådad takt och de tre senaste decennierna har varit de varmaste någonsin sedan 1850. Att läget är ganska akut har vi vetat länge, men vad som ska till för att makthavare och ansvariga multinationella företag ska agera är just nu en obesvarad fråga. Kanske kan IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) senaste rapport i vilken forskarna nu enats om att ”det är människan som med 95 procents sannolikhet har orsakat klimatförändringarna” väcka politikerna.
Jonas Fogelqvist, journalist på Du&jobbet, och skribent på Effekt och klimataktion.se har tittat på rapporten. Här intervjuas han av Internationalen.

Vad har du att säga om IPCC:s senaste rapport?
– Det jag har läst är IPCC:s Summary for policymakers. Jag tycker att den är gedigen. Man ska samtidigt komma ihåg att IPCC-rapporterna till sin natur är konservativa. De forskare och regeringsrepresentanter som står bakom ska bli eniga, vilket leder till att slutsatserna står för minsta gemensamma nämnare när det gäller vad forskarna vet.

Vilka nya fakta finns i rapporten?
– Det nya i rapporten är främst att forskarna nu blivit ännu säkrare på mekanismerna bakom den globala uppvärmningen. Utsläpp från fossilbränslen och land­användning (jordbruk) beräknas stå för hela temperaturökningen sedan 1950. I själva verket skulle uppvärmningen ha blivit ännu större om inte svavelutsläpp från kolkraftverken bildat aerosoler som har en kylande effekt. När det införs rökgasrening i Kina och Indien riskerar vi att temperaturen tar ett snabbt skutt uppåt på kanske 0,3 grader.
– Nytt är också att man beräknat hur mycket kol vi egentligen har råd att släppa ut om vi ska ha en rimlig chans att klara tvågradersmålet. IPCC:s uppskattning är 1000 gigaton. Men om man tar hänsyn till utsläppen av andra växthusgaser, som metan och lustgas, blir siffran egentligen 800 gigaton. Problemet är att vi redan släppt ut cirka 530 gigaton. Med dagens utsläppstakt slår vi i taket redan om ett par tre decennier.

IPCC talar om att använda Geoengineering som en sista utväg att balansera klimatet, men de talar också om att det finns okända risker med detta, vad anser du om det?
– Geoengineering kommer säkert i praktiken att bli en sista utväg. Men de metoder som diskuteras, till exempel stora planerade svavelutsläpp, gör många forskare livrädda. Konsekvenserna är långt ifrån utredda och vi riskerar att störa klimatsystemen på sätt som till exempel leder till svår torka i vissa regioner.

Hur kan IPCC och människor som är insatta få makthavare att satsa mer på hållbara lösningar, politiskt och miljömässigt?
– IPCC har egentligen gjort vad de kan. Nu ankommer det på miljörörelsen, vänstern och alla andra engagerade människor att börja formulera en väg ur klimatkrisen. Och börja slåss för den.

Liza Ahnland

 

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.