Gud överflödig

13 oktober 2013

Kulturkrönika, Nyheter

Gud behövs inte för att förklara universums och livets uppkomst och utveckling. Redan upplysningsfilosoferna gav förnuftsbaserade argument mot hans nödvändighet. Detta trots att 1700-talets kunskap var liten vid jämförelse med dagens. Två forskare, Lawrence M Krauss fysiker och astronomen Per Linde, fortsätter att betrakta de stora frågeställningarna med samma framgångsrika utgångspunkt; att förstå istället för att tro.
Krauss koncentrerar sig på frågan: hur kunde ”Ett universum skapas ur Ingenting” utan någon avsikt? När inte ens tid och rum existerade? Det var först med Big Bang, för 13,7 miljarder år sedan, som universum bildades och med det också rummet och tiden. Innan dess existerade ingenting, inte ens tomrummet. Peter Linde beskriver i Jakten på liv i universum livets utveckling till intelligent liv utifrån Darwins evolutionsteori. En process som skedde utan att någon ”intelligent designer” var i farten med några speciella avsikter.
Linde spekulerar om möjligheten till liv på andra planeter. Han diskuterar svårigheterna som det kan innebära om vi får kontakt med eventuella utomjordiska intelligenser och han problematiserar de politiska implikationer som kan uppstå om vi väl får kontakt. Läsare som hoppas på gröna marsianer lär bli besvikna. Linde, liksom Krauss, är seriös forskare i astronomi och fysik.

Beläggen för att universum skapades ur ingenting och utan avsikt accepteras givetvis inte av troende eftersom det gör Gud överflödig. Däremot uppfattar många religiösa, till och med den katolska kyrkan, Big Bang som det vetenskapliga beviset för Guds existens som skapelsens designer.
Men det är tankar som Krauss bestrider. Eller som Richard Dawkins skriver i efterordet: ”Filosofer av David Humes (1711-1776) kaliber behövde inte ens resa sig ur länstolen för att visa på den fatala bristen i argument av det slaget; de leder automatiskt vidare till frågan om skaparens eget ursprung.”
Om Gud är evig, vilket de religiösa hävdar, var befann han sig i så fall innan han började skapa? Och varför väntade han i evigheten innan han satte igång? Universum är ju trots sina snart fjorton miljarder år inte ens en mikrosekund gammalt vid jämförelse med evigheten? Om forskningen lyckas spåra avancerade utomjordiska intelligenser, utgör det ytterligare ett tungt argument mot bibelns tes om människan som Guds avbild och skapelsens krona. Ett bibliskt antagande som genom historien har legitimerat förtryck och svåra övergrepp mot både människor och natur.

Även om forskarna har fått en allt djupare förståelse av universums tillblivelse kommer de troende hårdnackat att förlita sig på tron. Inte på vetandet. En konflikt som har fördjupats allt mer sedan bland annat Voltaires, Diderots och inte att förglömma, Karl Marx dagar. Och konflikten lär inte bli mindre i framtiden. Tvärtom.

Gay Glans

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.