Göteborg:”Äntligen en rejäl politisk medvind!”

13 oktober 2013

Förstasidan, Göteborg, Inrikes, Nyheter

 

▶Folkkampanjen för Gemensam Välfärd tar sats inför nästa riksdagsval
▶Många aktiverade sig i motståndet mot privatiseringar och nedskärningar
▶”Fackligt stöd vore välkommet, för att få ut diskussion på arbetsplatserna”

 

Lördag 21 september var samtidigt kulmen på och nytt avstamp för Folkkampanjen för Gemensam Välfärd. Sedan i vintras har verksamhet i nätverket pågått för att sprida information om läget för den urholkade svenska välfärden, och 21 september kulminerade detta informations/påverkansarbete i flera välbesökta manifestationer runt om i landet, vilka vi skrivit om här i Internationalen.
Nu fortsätter arbetet inför riksdagsvalet nästa år, då man hoppas kunna påverka styrande politiker och väljare, och nätverket har påbörjat planeringen inför kommande manifestationer och aktioner. Lars Henriksson från Folkkampanjen i Göteborg berättar här om vad som planeras för Göteborgsavdelningen.

I måndags höll Folkkampanjen för Gemensam Välfärd möte i Göteborg, vad kom ni fram till?
– Det viktigaste var väl att vi är många som bestämt oss för att aktivera oss i motståndet mot privatiseringar och nedskärningar. Efter livliga gruppdiskussioner beslutade vi att börja med att organisera oss i olika grupper. En Manifestationsgrupp som ska organisera torgmöten, galor och andra utåtriktade saker, en Folkbildningsgrupp som ska planera hur vi lär oss mer om våra frågor genom seminarier, studiecirklar och annat.
– Sedan formerades en grupp för dem som ville arbeta kring skolfrågor och en kring vård, omsorg och sociala frågor. Vi försöker att inte överorganisera utan löser organisationen allt eftersom, men jag tror att vi på sikt behöver en fastare föreningsstruktur om vi fortsätter växa.
– Vid detta första möte efter manifestationen den 21 september började vi organisera vår nästa aktion, en flygbladsutdelning utanför Gymnasiedagarna, en årlig skolmässa som hålls den här veckan där de olika skolorna, kommunala och privata försöker locka niondeklassare att välja just deras skola. Förutom att argumentera mot vinstdrivna skolor ger flygbladet tips på konkreta frågor att ställa till utställarna inför skolvalet.

Vilka organisationer, människor och fackförbund står bakom Folkkampanjen för Gemensam Välfärd i Göteborg?
– I Göteborg har de flesta av oss som hittills arbetat med kampanjen kommit från två nätverk som delvis arbetat parallellt ett tag, Gemensam Välfärd, där jag själv varit aktiv i många år, och det nyare Vinstfri Välfärd. De flesta har dock haft en stark uppfattning om att vi är där som personer för att vi stödjer kampanjens paroller och ser inte kampanjen som någon organisationskartell.
– Dessvärre har inga fackföreningar ställt sig bakom kampanjen i Göteborg än så länge. Vi har till exempel kontaktat LO-sektionen men inte fått något svar. Kanske är det typiskt för den fackliga miljön i Göteborg, kanske är det bara tröghet. Hur som helst vore fackligt stöd välkommet, inte minst för att få ut diskussionerna på arbetsplatserna.

Du talar om att en ny folkrörelse är född. Hur ska ni göra för att hålla liv i den känslan och engagemanget?
– Folkrörelser är organisationer där människor sluter sig samman kring sina gemensamma intressen, det är det intresset som håller liv i engagemanget, snarare än ideologisk övertygelse. Det är också nyckeln för oss, att vi verkligen arbetar som en folkrörelse med att organisera den starka välfärdsopinion som finns i landet.
– Det jag verkligen skulle vilja hälsa alla Internationalens läsare är att om man är det minsta politiskt intresserad eller bryr sig om vilket samhälle man lever i får man ha förbaskat goda skäl för att inte engagera sig i Folkkampanjen! Folkrörelser av den typ som nu håller på att växa fram är precis vad som krävs för att vända de politiska trender som rivit isär samhället i över tre årtionden. Sådana rörelser får man inte chansen att delta i så många gånger i livet.
– Och, dessutom, för oss som harvat på länge i motvind är det väldigt kul att äntligen känna en rejäl politisk medvind!

Liza Ahnland

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.