Chockbesked: Volvo lägger ner i Umeå

16 oktober 2013

Förstasidan, Inrikes, Nyheter

Volvo lägger ner sin lastvagnstillverkning i Umeå. 600 jobb försvinner i ett redan allt mer arbetslöst Norrland. Hyttmonteringen flyttas till Göteborg, som enligt Volvoledningens beräkningar ska innebära att man sparar någon miljon kronor om året.
”Sveriges viktigaste industriföretag har sagt sitt. Spekulativa siffror i en kalkyl betyder mer än människors framtid. Girighet och kortsiktighet brukar detta kallas”, skriver IF Metall på Volvo i Umeå i ett pressmeddelande.

– Det känns jävligt tungt alltså, på ren svenska. Jag har sett fabriken byggas upp i många, många år. Och plötsligt försvinner den. Det är gråten i halsen. Det gör ont, säger Volvoarbetaren Gustav Lindgren i en intervju med Sveriges radio.
Utöver den rent mänskliga tragedin som arbetslösheten medför, är det dessutom en fullständigt onödig kapitalförstörelse av en modern processutrustning och industrianläggning, påpekar facket.

”För inte så många år sedan var budskapet ett annat. Ett av argumenten från Volvos sida vid ansökan om ett statligt miljö- och investeringsstöd på 135 miljoner kr var att behålla en komplett hyttfabrik i Umeå i minst 15-20 år. Vi trodde då att den utfästelsen betydde något och att det också fanns en heder kring detta. Vi trodde uppenbarligen fel”, skriver facket, och fortsätter:
”Volvo har ett nytt och stark lastbilsprogram, både inom Volvo och inom Renault. Den nya hytten har sett dagens ljus i Umeåfabriken efter åratal av intensivt projektarbetet. Volvos ambition är att öka marknadsandelar och växa. Vi vet att tillfälliga konjunktursvängningar påverkar antalet anställda på fabriken. Men denna gång handlar det om någonting annat.”
”Vi anser att det inte finns belägg för att det är brister i Umeåmonteringens effektivitet eller kvalitet som skulle vara en anledning för att flytta monteringen. Om det är en fråga om geografi och transportavstånd har företaget på olika sätt kompenserats för detta genom åren, även om det finns skäl att se över transportstödets utformning och nivå. Beslutet att flytta monteringsjobben är ett svek mot de anställda i Umeå och mot industrijobben i Norrland.”

Men fackklubben på Volvo i Umeå, som är en av Sveriges starkaste och bäst organiserade klubbar, tänker inte kapitulera utan uppmanar nu till kamp för att rädda fabriken och jobben:
”Det är ett inriktningsbeslut som har presenterats. Nu ska förhandlingar ske med de fackliga organisationerna. Vi kommer då att analysera samtliga Volvos siffror noggrant. Men frågan är viktigare än att det stannar vid detta”, skriver facket, och fortsätter:
”Vi uppmanar alla som anser att monteringsjobben ska vara kvar vid Umeåfabriken och i Norrland att göra vad man kan kring detta.”

Uppmaningen riktar sig till politiker: lokalt, regionalt och centralt. Facket söker också stöd från det lokala näringslivet och servicenäringen som drabbas direkt och indirekt.
”Och vi uppmanar inte minst allmänheten att visa vad man tycker om beslutet. 600 förlorade jobb i Umeå innebär betydligt mer än bara de enskilda tragedierna.”

Per Leander

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.