Vad innebär den ryska antihomo-lagen?

20 september 2013

Analys, Förstasidan, Nyheter, Utrikes

Kravallpoliser sätter stopp för ett försök att hålla en demonstration för HBTQ-rättigheter i Sankt Petersburg 2013

Putin har förbjudit ”propaganda för icke-traditionella sexuella relationer för
minderåriga”.  Regimen vill ta fokus från andra politiska frågor  Amerikanska
sångerskan Madonna åtalades men friades av rysk domstol.

Ryssland införde nyligen en lag som förbjuder ”propaganda för icke-traditionella sexuella relationer för minderåriga”. Lagen har med rätta lett till stora protester från omvärlden och upprördhet, inte minst i sexuellt liberala länder som Sverige.
Men trots det internationella fördömandet och hot om bojkott mot det för Putin så prestigefyllda OS i Sotji nästa år, ser det inte ut som att Ryssland skulle ändra sig och skrota den kontroversiella lagen.

Anledningen är att lagen, i motsats till vad vi kanske kan tro, har ett väldigt stort stöd bland vanligt folk i Ryssland. Det är till stor del alltså en rent populistisk lag som antagits för att öka Putins popularitet på hemmaplan och som dessutom har tagit fokus från den nu allt mer kvästa proteströrelsen mot regimen.
En vanlig fråga till oppositionspolitiker har blivit: ”Vad är er syn på homosexuallitet?” Och om svaret är att man stödjer HBTQ-rättigheter fortsätter debatten att enbart handla om sexualitet och alla andra politiska frågor hamnar i skymundan.

Ytterligare en anledning till att lagen infördes skulle kunna vara som ett patetiskt försök att bekämpa Rysslands stora problem med sjunkande nativitet, eftersom åtminstone vissa av de styrande verkar tro att homosexualitet är ett val och att människor genom ”propaganda” kan påverkas att bli bögar eller lesbiska, och att det därmed skulle födas färre barn.

Trots detta är Ryssland i grunden inget sexuellt konservativt land. Till skillnad från till exempel katolska Polen, fördömer det ryska samhället inte föräktenskapliga relationer, och de flesta ryssar gifter sig och skiljer sig ett par gånger under livet.
Ryssland har dessutom världens kanske liberalaste politik vad gäller rätten för kvinnor att göra abort.

Rent historiskt är Ryssland inte heller något homofobiskt land. Homosexuella relationer tolererades långt in i modern tid även av den ortodoxa kyrkan, långt efter att man i Västeuropa hade börjat förbjuda homosexualitet.
Den västerländskt sinnade Peter den store (1682-1725) införde under sin tid förbud mot homosexualitet inom armén, men det var först 1835 som manlig homosexualitet bland civila kriminaliserades.

Bolsjevikerna avkriminaliserade homosexualitet efter revolutionen 1917, samtidigt som man införde världens då mest progressiva politik vad gällde kvinnors rättigheter till abort och skilsmässa.
Men under den stalinistiska konservativa reaktionen på 1930-talet återkriminaliserades manlig homosexualitet, och lagen kom även till användning under Moskvarättegångarna då många av Stalins motståndare som åtalades som ”kontrarevolutionärer” också ibland beskylldes för att vara homosexuella.

Efter Sovjetunionens fall avkriminaliserades homosexualitet helt i Ryssland 1993, (vilket kan jämföras med Storbritannien som också helt avkriminaliserade homosexualitet först 1992).
Men Putins nya lag mot ”icke-traditionell sexuell propaganda” har alltså inte inneburit något ny kriminalisering av homo­sexuella handlingar och relationer, vilket fortfarande är helt lagligt för vuxna i samtyckte.

I praktiken är det också oklart var man ska sätta gränsen för vad som ska ses som sådan ”propaganda”, men i första hand handlar det om att regimen påstår sig vilja ”skydda” minderåriga så att de inte ”uppmuntras” till homo- eller bisexualitet.
Därför blir det till exempel omöjligt med en liberal sexualundervisning i skolorna, men också Prideparader på offentlig plats blir därmed helt förbjudna, eftersom barn skulle kunna se demonstrationerna.

Ett av de första uppmärksammade exemplen på när man försökte använda lagen, var när rysk domstol väckte åtal mot den amerikanska artisten Madonna för att hon vid en konsert i Sankt Petersburg skulle ha spridit ”propaganda” till stöd för HBTQ-rättigheter.
Åtalet uppmärksammades först stort i västerländska media, men sedan skrevs det väldigt lite i väst om att Madonna faktiskt blev friad från åtalet. Domstolen hade kommit fram till att konserten inte kunde ses som spridande av ”propaganda” eftersom den inte hölls på offentlig plats och att de som besökte konserten var där frivilligt för att lyssna på Madonna.

I många andra fall går lagen också att kringgå i media för tidningar, böcker, filmer och TV-shower, om man börjar med att påannonsera något i stil med att ”detta budskap inte är lämpligt för barn under 18 år”.
Det finns fortfarande också gott om gayklubbar i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg.

Trots det är lagen så klart fruktansvärt reaktionär och människofientlig och kan inte annat än fördömas.
Den har också bevisligen lett till ökad intolerans mot sexuella minoriteter och redan har man kunnat se en klar ökning av hatbrott mot homosexuella till följd av det nya klimatet i Ryssland.

Per Leander

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.