Hållbar laxodling på gång?

11 september 2013

Förstasidan, Intervju

”Över 70 procent av världens produktion av odlad lax sker genom 16 stora internationella företag som nu har beslutat att tillsammans arbeta för en större hållbarhet inom industrin. Målet är att deras hela produktion ska ha den internationella certifieringen ASC (Aquaculture Stewardship Council) för hållbar fiskodling senast 2020.”
Det skriver Världsnaturfonden (WWF) i ett pressmeddelande. Internationalen intervjuade Inger Näslund, expert på fiskefrågor på WWF.

Vad innebär den planerade ASC-certifieringen av den globala laxodlingen och varför vill företagen genomföra denna certifiering nu?
– Att 70 procent av världens produktion av odlad lax kommer att bli mer uthålligt producerad, då dessa 16 stora internationella företag nu har beslutat att tillsammans arbeta för en större hållbarhet inom industrin. En betydlig och viktig förändring av en industri som vuxit under årens lopp och som påverkar sin närmiljö och de vilda laxbestånden där odlingarna är placerade. I en industri med internationell marknad är intresset för internationella system stort.
Många av företagen har engagerat sig i den långa processen för att ta fram miljö- och odlingskriterier som nu utgör ASC-standarden för laxodling då man behöver verktyg för hur man ska arbeta. WWF och andra miljöorganisationer liksom stora upphandlare som vill ha mer hållbara produkter i sitt sortiment, har legat på och ställt krav genom åren.

Gäller målet om ASC-certifiering all fiskodling och kommer detta att uppnås till år 2020?
– ASC-certifiering för lax gäller i dagsläget de 16 företag som utgör 70 procent av den globala laxodlingen. Förhoppningsvis har vi ASC-certifierad lax i svenska butiker redan nästa år, men 2020 har de 16 företagen åtagit sig att alla vara 100 procent ASC-certifierade.

 

Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.