Bollen är i rullning – välfärden ska försvaras

19 september 2013

Förstasidan, Intervju, Nyheter

Maria Sundvall är läkare, aktiv i Nätverket Gemensam Välfärd i Stockholm och med i nationella samordningsgruppen för Folkkampanjen. Här berättar hon om vad som är på gång inför lördagens stora mobilisering.

Hur har det gått för kampanjen den sista tiden?
– Sedan vi lanserade uppropet för kampanjen den 1 maj har den verkligen vuxit hela tiden. Nya orter har anslutit sig och nu på lördag kommer det att ske manifestationer av olika slag på tio orter. Ett femtontal organisationer – från socialarbetarnätverket Nu bryter vi tystnaden till Latinamerikagrupperna, från Solrosuppropet till Nej till EU till RFSL i Umeå – har gått med.
– En styrka för kampanjen är att flera fackföreningar anslutit sig till kampanjen. Det gäller SEKO i Stockholm, Uppsala, Mellannorrland och Mellansverige, Kommunal i Umeå och Kommunals sektion Nobina i Stockholm, GS-facket avd 9 i Östra Svealand, ST inom universitet och högskolor. LO Gällivare och Gruvfyran i Malmberget har uttalat sitt stöd för kampanjen. LO-sektionen i Stockholm uppmanar förbundsavdelningarna att sprida informationen och mobilisera bland medlemmarna inför lördagens demonstration. SEKO:s Stockholmsavdelning kommer att organisera ett ”fackligt block” i demonstrationen dit alla fackföreningar hälsas välkomna.
– Den sista tiden, efter sommarsemestrarna, har det varit full fart på aktiviteterna. Dels har det handlat om traditionellt opinionsbildande arbete med flygbladsutdelning, affischering, skrivarstugor som jobbat fram lokala insändare, banderollverkstäder med mera. Men det har också funnits mer okonventionella inslag. Nu i veckan ordnas en die-in utanför Södersjukhuset, då patienter och personal lägger sig ned. ”Med vår aktion vill vi visa hur stora delar av välfärden är döende. Vi agerar samtidigt som politiska aktivist-vårdgivare: välfärden får inte dö”, skriver gruppen i inbjudan till att delta.

– På flera orter förbereder grupperna att på olika sätt demonstrera att ”bollen är i rullning” – vi accepterar inte längre nedbrytningen av välfärden. En jätteboll håller på att byggas i Göteborg och på andra orter kommer temat att varieras.

– Gensvaret har varit stort. Jag har ingen fullständig överblick men vet att insändare har kommit in i lokaltidningar och att aktiva i Uppsala intervjuades av en lokal radiostation. Men framförallt rapporterar folk om positiva reaktioner från gator och torg. Själv var jag ute tillsammans med några andra vårdarbetare i sjukhuskläder och delade ut flygblad i trängseln i Stockholm City i mitten av augusti. De allra flesta som vi fick kontakt med var positiva och flera sa spontant att de självklart tänker komma på demonstrationen.

– Och nu på lördag är det så dags. Det blir torgmöten eller demonstrationer med tal, musik, gatuteater, dans med mera på de tio orterna. I Sundsvall kommer man dessutom att på lördag dra igång en sex månader lång namninsamlingskampanj för att få igenom en lokal folkomröstning. Sundsvall tillhör de kommuner som beslutat att införa LOV i hemtjänsten, det vill säga lägga ut hemtjänsten på vårdval och därmed privatisera den. Kravet i namninsamlingen kommer att vara att det beslutet hävs.

– En sak har slagit mig när jag tittat igenom programmen för de lokala manifestationerna. Jag har själv vid flera tillfällen sagt att en av välfärdsrörelsens svagheter är att vi i alltför liten grad lyckas mobilisera de direkt berörda – brukarna av välfärdsservicen och personalen. Men på lördagens manifestation kommer det att finnas ett starkt inslag av personal och brukare. På alla orter kommer det att vara en rad talare som själva arbetar i vården, kollektivtrafiken eller skolan eller företräder föräldraföreningar, skolelever och så vidare. Det är verkligen ett stort steg framåt!

 

Vad kommer folkkampanjen att ägna sig åt fram till valet nästa år?
– Folkkampanjen bildades ju i vintras som en samverkan mellan olika organisationer och nätverk som redan var aktiva i arbetet för att försvara välfärden. Det enda målet som vi kom överens om tillsammans var att ordna en nationell manifestationsdag ett år före 2014 års val – och allt fokus har legat på lördagens manifestation. Arbetet har snurrat på allt snabbare under veckorna inför 21 september så vi har helt enkelt inte hunnit diskutera fortsättningen. Ett undantag är Sundsvall som redan bestämt att dra igång namninsamling för en kommunal folkomröstning.

– Men själv tänker jag – och tror att de flesta aktiva håller med – att nu när bollen kommit i rullning måste vi fortsätta under hela valåret och se till att frågan om att försvara välfärden inte schackras bort i valkampanjen. Kom ihåg hur frågan om vinst i välfärden blev aktuell på nytt i samband med LO-kongressens beslut och hur sedan oron var stor att den skulle dribblas bort på S-kongressen i april. Redan det faktum att den fortfarande är brännhet, att fackföreningar fortsätter att driva krav mot vinst i välfärden och i ännu högre grad deltar i mobiliseringarna och att nya opinionsundersökningar bekräftar att majoriteten är mot vinst i välfärden – redan detta är en framgång för oss som vill försvara välfärden. Det gäller att omvandla den opinionsmässiga framgången till verkliga framsteg, så att det blir faktiska stopp för kommande privatiseringar och nedskärningar. För det fordras en fortsatt hög aktivitet.

Vad vill du säga till folk som ska hjälpa till med kampanjen, hur ska de göra för att hjälpa till?
– Det återstår nu bara något dygn till demonstrationen. Det du kan göra är att tänka ett varv till – finns det någon vän du inte kontaktat, någon som inte fått mail med flygblad? Men framförallt – kom själv på manifestationen i närmaste stad. Varje person behövs om det här inte bara ska bli en demonstration i raden utan en boll som kommit i rullning. Det lovar dessutom att bli en härlig, kraftfylld samling.

Liza Ahnland

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.