”Tusen dagar och fortfarande inget lagförslag”

03 september 2013

Förstasidan, Intervju, Nyheter

 

DHR väntar på lag om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Lagen bör klassa bristande tillgänglighet som diskriminering.   De sitter varje torsdag utanför Regeringskansliet för att protestera.

”1 000 dagar är inget jubileum, säger DHR:s förbundsordförande Maria Johansson. Det är inget att vara stolt över, för någon. 1000 dagar är sorg och skam. Därför klär vi oss i svart utanför Rosenbad torsdag 15 augusti kl 08-09.”
Det skriver DHR (Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder) i ett pressmeddelande som skickades ut nyligen och syftar på att det 15 augusti var exakt 1 000 dagar sedan remisstiden gick ut för promemorian ”Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering”.

Mer än tusen dagar har nu gått sedan remisstiden gick ut och ännu finns inget lagförslag från regeringen om att klassa bristande tillgänglighet som diskriminering. Detta upprör många och i synnerhet funktionshinderorganisationen DHR, som sedan 1 december 2011 funnits på plats utanför regeringskansliet vid Rosenbad varje torsdag inför regeringens veckosammanträde, för att visa sitt missnöje.
Internationalen har talat med Maria Johansson.

Vad innebär promemorian ”Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering”?
– Den beskriver hur bristande tillgänglighet skulle kunna ses som diskriminering också i Sverige, som i flera andra länder. Krav på skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för personer med funktionsnedsättning finns redan inom arbetslivet och vad gäller högskolans lokaler. Bortom fagert tal visar hur också övriga samhällsområden skulle kunna omfattas. Den beskriver hur skälighetsbedömningar skulle göras i varje enskilt fall, bland annat mot hur tillgängligheten borde fungera i relation till gällande lagstiftning samt så att inte kostnaden blir så orimligt hög att någon tvingas gå i konkurs.
– Förslaget skulle alltså innebära att den som blir utestängd på grund av bristande tillgänglighet har möjlighet att få sin sak prövad. Förhoppningsvis, vilket skulle vara den stora vinsten, skulle detta utvidgade diskrimineringsskydd, innebära att vi började göra och bygga rätt från början i Sverige. I dag följs inte den lagstiftning vi har.

Vad gör DHR för att försöka få politikerna att ta upp frågan på nytt och få igenom ett lagförslag?
– Vi har jobbat med frågan i många år och på många olika sätt. Vi har uppvaktat ansvariga ministrar, träffat tjänstemän, skrivit skrivelser, tillskrivit regering och riksdag, ordnat namninsamlingar och flygbladsaktioner.
– Just nu jobbar vi med det som vi kallar för Torsdagsaktionen.
– Torsdag 1 december 2011 inleddes Torsdagsaktionen av DHR. Det hade då gått 377 dagar, drygt ett år, av beredande i regeringskansliet efter att remisstiden gått ut.
– Efter tre månader började ytterligare förbund ansluta sig och i dag är vi 17 organisationer som står bakom aktionen.
– Vi finns utanför Rosenbad varje torsdagsmorgon mellan kl 08 och 09 för att välkomna statsråden när de anländer till veckans regeringssammanträde, för att påminna dem om att de måste gå från ord till handling.

Vad har ni fått för reaktioner på era protester, från politiker och allmänhet?
– Reaktionerna är väldigt blandade. Det finns ministrar som öppet stöder vårt krav och som kommer fram och pratar och tar emot våra flygblad. Det finns andra som inte ens noterar vår närvaro. Det stora flertalet i regeringen är artiga och trevliga, småpratar lite då och då men vill inte lämna klart besked om var de själva står eller hänvisar till att de inte äger frågan.
– Vi har stort stöd inom rörelsen för aktionen och allt fler utanför börjar känna till vad det handlar om. Det skulle dock behövas ett tydligt ställningstagande från fler, vi behöver vara fler – även personer som inte är direkt berörda, i alla fall i dag, som säger nej till otillgänglighet. Som inte handlar i butiker där inte alla kan komma in. Som höjer sina röster för allas rätt att delta i samhället.

Vad händer nu?
– Aktionen fortsätter tills regeringen lägger ett förslag eller tills man konstaterar att det inte blir något och ger upp.
Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.