”Som en barkbåt på öppet hav”

06 september 2013

Förstasidan, Kommentar, Nyheter

▶ Riksdagen diskuterade ojämlikhet – är regeringen orsaken?
▶ Carl B Hamilton (FP) ansåg att klyftorna inte alls ökat under alliansregeringens tid
▶ Ulla Andersson (V) hävdade att jobbskatteavdraget har ökat inkomstskillnaderna

– Regeringen är lite grann som en barkbåt på öppet hav. Man har inte intresse av att styra. Man guppar omkring och är nöjd med det och gläder sig åt att solen skiner ibland. Vi vill styra. Vi vill förändra Sverige. Vi vill bygga ett Sverige där människor har ett arbete att gå till, där ekonomin växer och där klyftorna minskar.
Det sa Ylva Johansson (S) i en riksdagsdebatt förra torsdagen om den ökade ojämlikheten i samhället. Här följer ett referat av debatten.

Initiativtagare till debatten var Vänsterpartiet. Den tog sin utgångspunkt i oppositionens (och därmed en stor del av den svenska befolkningens) uppfattning om att ojämlikheten i samhället ökat med den nuvarande regeringens styre.
Först ut var Ulla Andersson (V) som började med att rikta in sig på skattesänkningarna och sa att vi inte kan bygga en stark samhällsekonomi på att systematiskt rikta skattesänkningar till de rikaste eller genom att försöka tävla med Sydkorea eller Turkiet i kampen om att ha den sämsta a-kassan. Det bygger inte ett fungerande samhälle, menade hon.
Ulf Kristersson (M) socialförsäkringsminister, kontrade med att hävda att de verkliga inkomsterna för människor i helt vanliga lönelägen har ökat i Sverige, genom en kombination av god löneutveckling, riktade skattesänkningar till låg- och medelinkomsttagare och låg inflation.
Sedan följde en tydlig blockuppdelning av debatten och en pajkastning mellan höger och vänster och ett framhävande av det egna partiets/blockets fördelar, ståndpunkter och agerande framför motståndarnas.
– Man kan säga att Ulf Kristersson är den kåserande ministern – en regering som vill kåsera om klyftor och orättvisor och möjligen diskutera olika sätt att hantera den offentliga statistiken. Mot det står en socialdemokrati vars själva själ handlar om goda och jämlika livsvillkor för alla, sa Ylva Johansson (S).
Gunvor G Ericson (MP) berättade att PRO räknat ut att en pensionär med 11 000 kronor per månad i pensionsinkomst betalar 3 500 kronor mer i skatt per år än en löntagare med samma inkomst. En sjukpensionär med 11 000 kronor i månaden betalar 10 000 kronor mer i skatt per år.

När Carl B Hamilton (FP) gjorde sitt första inlägg hettade det till lite. Han menade att klyftorna i Sverige inte alls ökat under alliansregeringens tid. ”Dessa påståenden saknar grund.” hävdade Carl B Hamilton. Sedan gav han sig på Ylva Johansson och Ulla Andersson i hårda ordalag:
– Du, Ylva Johansson, satt själv i den socialdemokratiska regeringen mellan 1994 och 2006. Då ökade klyftorna i Sverige. När du var med och styrde Sverige ökade ojämlikheten i Sverige markant. Vad gjorde Ulla Andersson och hennes parti under samma tid? Jo, Vänsterpartiet stödde de socialdemokratiska regeringar som ökade ojämlikheten i Sverige.

Ulla Andersson (V) kontrade med statistik och berättade att Finanspolitiska rådet och Statistiska centralbyrån är överens om att det är jobbskatteavdraget som har gjort att inkomstskillnaderna ökar i Sverige. Hon pekade också på det faktum att de 10 procent som är rikast har fått 79 000 kronor mer i inkomst medan de 10 procent med lägst inkomst har fått mindre i plånboken i dag än de hade vid regeringsskiftet.
Emma Henriksson (KD) talade om vikten av en fungerande skola. ”Att skolan fungerar är något av det viktigaste för att skapa jämlikhet”, sa hon.

Gunvor G Ericson (MP) talade om de ökade inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Ökningen på detta område är hela 40 procent sedan 2006 då regeringen tillträdde.
Solveig Zander (C) talade om vikten av att få in personer oavsett ålder på arbetsmarknaden, samt att satsa på företagen, ”så att vi kan bo och leva i hela Sverige.”
David Lång (SD) talade naturligtvis om behovet av en minskad invandring. Han hävdade att det är de med lägst inkomster som drabbas mest av att trygghetssystemen försämras när allt större resurser läggs på invandringen. ”Det är de arbetslösa som får det ännu svårare att skaffa jobb när större resurser läggs på invandringen, och det är de redan utsatta som hamnar i ett allt tydligare utanförskap när det kommer hit fler utlänningar än vad vi klarar av,” konstaterade David Lång.

Vi avslutar referatet med Ulla Anderssons ord i det sista inlägget:
– Vi har en insikt om att vi alla behöver varandra och hör ihop. Det tycker jag är värdefullt, och jag är stolt över att tillhöra ett antirasistiskt parti. Herr talman! Vi anser att vi behöver ta en annan väg. Vi måste finna lösningar så att vi får ett anständigt samhälle. Då behöver vi bygga ett skattesystem där man betalar lika mycket skatt vid lika inkomst. Förmögna ska betala skatt. Skatt ska betalas efter bärkraft.
– Vi vill ha ett Sverige med omtanke och solidaritet. Vi behöver inte ett jobbskatteavdrag till för att öka inkomstskillnaderna. Vi behöver ett anständigt samhälle.

Liza Ahnland

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.