”Möjligheten till klimatomställning finns”

06 september 2013

Förstasidan, Nyheter

Staffan Laestadius presenterar sin bok Klimatet och välfärden. ”Vi har låst in oss i ett koldioxidberoende som vi måste ta oss ur.” Smartphones lika klimatfarliga som flygresor.

– Världsekonomin väger mer än den någonsin har gjort, och det håller inte. Vi har låst in oss i ett koldioxidberoende som vi måste ta oss ur, säger Staffan Laestadius, professor i industriell omvandling, när han presenterar sin nya bok Klimatet och välfärden på en presskonferens i fackföreningen Visions lokaler i Stockholm.
I boken presenterar han en studie av vilken strukturomvandling som behövs om man ska ta klimathotet på allvar och rädda världen innan det är för sent.
– Vi har tekniken att lösa det här. Det viktiga är att vi kommer igång, säger han.

En enkel och viktig omställning till miljövänlig energiframställning skulle vara genom ”en offensiv satsning” på vindkraftverk, förklarar Staffan Laestadius och han säger också att kollektivtrafiken måste tredubblas så fort som möjligt för att minska utsläppen från privatbilismen.
Han beklagar att de nuvarande politikerna driver en politik i motsatt riktning. Istället för att bygga ut tunnelbanan i huvudstaden byggs nu det enorma ”Förbifart Stockholm”, men även annan borgerlig politik innebär indirekt en ökad bilism, menar han.
– Det fria skolvalet kräver egentligen att man har en eller två bilar i familjen, säger Staffan Laestadius.

Det behövs statlig styrning för att genomföra omställningen, förklarar Staffan Laestadius, men han hoppas också på näringslivets förmåga att se möjligheterna i denna utveckling.
– Vi har släppt marknadskrafterna helt loss. Nu måste vi tvinga in dem i den här omställningen, men utan att för den sakens skull hämma företagens innovativa förmåga, säger han.
– Klämmer man för hårt riskerar man att verksamheten flyttas utomlands och kanske blir ännu miljöfarligare.

Staffan Laestadius har i sin studie delat in ekonomin i tre sektorer. En grön sektor som är klimatvänlig och visar vägen för framtiden. En blå sektor som inte är miljövänlig, men som behövs tillsvidare under omställningen till ny teknik. Samt en svart sektor som står för de klimatfarliga koldioxidutsläppen.
– Denna svarta sektor måste inte bara reduceras utan totalt omvandlas, säger Staffan Laestadius.

Det finns redan en plan att genomföra tre halveringar av koldioxidutsläppen, och målen är satta 2030, 2050 och 2080. Det som saknas är en politisk uppmuntran till omställning, menar Staffan Laestadius.
– Vi behöver en vision och retorik som dagens politiker saknar. Politikerna måste våga ställa sig upp och säga att det här ska vi göra, säger han.

Ett sätt att påverka detta är genom en bred folkbildningskampanj för att få folk medvetna om vad som bör göras och vad som kan göras. Det kan leda till att folk börjar ställa krav på politikerna, men också till att marknaden ser att det finns ett intresse för klimatvänligare alternativ, hoppas Staffan Laestadius.
Samtidigt behöver folk få ännu mer kunskaper om vad deras moderna livsstil innebär, för vi är inte så miljömedvetna som vi gärna tror.

Till exempel vet nästan alla hur skadligt det är för miljön med flygresor. Men nästan ingen vet att alla datorer, internet och ”smarta telefoner” som folk använder nästan dygnet runt leder till sammanlagt lika stort koldioxidutsläpp som all flygtrafik gör.
– Lyxkryssaren seglar på en undergångskurs. Kursen måste ändras, säger Staffan Laestadius.

Per Leander

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.