”Merkel sitter kvar: dåliga nyheter för Europa”

26 september 2013

Förstasidan, Nyheter

CDU körde en valkampanj utan politik.
”Merkel förstår landets längtan efter en fast hand.”
Ingen vill egentligen sitta i koalition med CDU.

Die Tageszeitung, tysk vänstertidning med rikstäckning, skriver efter tyska valet i helgen:
”Alltså sitter den värsta kanslern i landets efterkrigshistoria kvar… Det faktum att Merkels eurozonpolitik bara är till nytta för banker och investerare i rika medlemsstater, och det faktum att folken i de problemtyngda länderna och skattebetalarna i de relativt stabila länderna är de som får betala, det nämndes knappast av socialdemokrater och de Gröna i denna valkampanj.
… Det faktum att Merkel sitter kvar är dåliga nyheter för Europa.”

Övrig tysk press är, om inte en hyllningskör så ytterst respektfull och beundrande, från vänster till höger. Tysklands drottning, Europas drottning, en fenomenal seger, en popularitet som aldrig tidigare har skådats i Tyskland, Europas ledande röst. Tyskland är sannerligen Angela Merkel-land. Snuddar Adenauers rekordval på 50-talet, den ende som nått egen majoritet i efterkrigstyskland.
41,5 procent är det senaste preliminära resultatet, ett av de bästa resultat CDU har uppnått.

De kritiska tongångar som förekommer handlat mycket om ett val utan politik, där kristdemokraterna har vunnit på Angela Merkel själv: Tyskland behöver sin Mutti Merkel, ni vet att ni kan lita på mig, vi är ju överens.
Faktorn ”lita på” nämns ofta. Tyskarna har röstat på den de litar på. I Der Spiegel online skriver Charles Hawley: ”Mer än någon annan ledare i detta val förstår Merkel landets längtan efter en fast hand i en period av ekonomisk ovisshet i Europa och instabilitet i Mellanöstern.”

De Gröna led en anmärkningsvärd förlust med 8,4 procent, en nedgång med 2,3 procentenheter från 2009. Partiet låg på uppåt 20 procent efter Fukushima, och antikärnkraftrörelsen ledde väldiga mobiliseringar.
Uppstickaren Piratpartiet och Alternativa för Tyskland kom inte över femprocentspärren, och inte heller CDU:s tidigare koalitionspartner FDP klarade spärren. Något som flera kommentatorer betraktar som en viktig händelse i tysk politik. Det liberala och ytterst marknadsvänliga FDP ramlade ur förbundsdagen efter 64 år, med 8,4 procent, och är valets största förlorare.

Detta betyder också att CDU förlorar sin koalitionspartner. Minoritetsregering tror ingen på, det skulle snabbt leda till nyval och än högre siffror för Merkel. Det enda realistiska alternativet enligt tysk press är att bilda en stor koalition med Socialdemokraterna. Men, varnar man, det kan ta månader att bilda regering. Varken de Gröna – det andra alternativet för CDU – eller SPD är särskilt angelägna att bilda koalition, och väntar ut varann, säger en del skribenter.
SPD kommer att sälja sig dyrt tror man. Bland förslagen SPD kan tänkas driva finns dubbelt medborgarskap för miljoner invandrare (främst turkar), minimilöner och minimipensioner. Dessutom kommer partiet att kräva ett antal tunga ministerposter.
Socialdemokraterna gjorde sitt näst sämsta val efter kriget med 25,7 procent, lite bättre än förra valet 2009 (23 procent). Partiordföranden sedan 2009, Sigmar Gabriel, anses inte ha gjort något särskilt bra val och hans försök att övertrumfa die Linke, Vänsterpartiet, lyckades inte.

Manuel Kellner som skriver i franska Tout est à nous har en förklaring till jordskredet för CDU.
”I Tyskland betraktas inte Merkels politik som kontroversiell. Man talar till och med om en ”socialdemokratisering” av kristdemokraterna under Merkel. Exempelvis övergivandet av kärnkraften efter Fukushima, avskaffandet av den obligatoriska värnplikten, förbättrandet av läget för samkönade par och den relativa öppenheten när det gäller frågor om social rättvisa…”
Betyder en stor koalition att Nedskärnings-Angela måste börja tänka om? Det spekuleras också om detta i tysk press

Gunvor Karlström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.