”Ecuadors nationalpark kan inte räddas”

26 augusti 2013

Förstasidan, Nyheter, Utrikes

– Det är med djup sorg men också med fullt ansvar för vårt folk och vår historia som jag har tvingats fatta ett av de svåraste besluten under min regeringstid, det sade Ecuadors president Rafael Correa i ett uttalande förra veckan då han såg sig tvingad att skriva under ett beslut om att likvidera en FN-stödd stiftelse han själv grundade 2010 för nationalparken Yasuni i Amazonas.

Tanken var att parken genom donationer skulle kunna undvika oljeexploatering i de östra delarna av det skyddade området, som är ett av världens biologiskt sett mest artrika områden. Drygt 23 miljarder kronor i insamlade medel var målet, men stiftelsen har inte ens lyckats samla in en procent av de medel man hoppats på.
Correa anser därför att Ecuador nu inte har något annat val än att överge initiativet. Enligt stiftelsen Yasuni-ITT är 78 procent av befolkningen emot borrning i parken, som också är hem för flera urfolk, och i huvudstaden Quito demonstrerade hundratals miljöaktivister på torsdagen i förra veckan, utanför presidentpalatset.
– Det var inte välgörenhet vi var ute efter från omvärlden, utan medansvar inför klimatförändringarna, sade Correa enligt uppgifter från BBC.

Liza Ahnland

Bakgrund:

Olja är Ecuadors huvudsakliga
exportvara. Oljeutvinning i delar
av den nära en miljon hektar stora
nationalparken Yasuni har pågått
sedan 1970-talet.

2010 bildades stiftelsen
Yasuni-ITT i ett försök att undvika
exploatering i Ishpingo-Tambococha-
Tiputini-området (ITT),
som gränsar till Peru. Området
uppskattas inneha 20 procent av
Ecuadors oljereserver.

Ecuadors grundlag förbjuder
exploatering av icke förnyelsebara
naturresurser i skyddade
områden, men undantag kan
göras på begäran av presidenten
om det anses vara av ”nationellt
intresse”.

Ett borrstopp skulle förebygga
utsläpp på över 400 miljoner ton
koldioxid i atmosfären, enligt
stiftelsen, som skötts av FN:s
utvecklingsprogram UNDP.

Yasuniparken är ett av
världens biologiskt mest artrika
områden. På en hektar finns fler
trädarter än antalet inhemska
arter i hela Nordamerika.

Här bor flera urfolk, bland annat
Tagaeri och Taromenane. Två
grupper som lever isolerade från
omvärlden.

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.