”Bollen är i rullning – Nu stoppar vi vinsterna”

23 augusti 2013

Förstasidan, Inrikes, Nyheter

Nu drar Folkkampanjen för gemensam välfärd igång i hela landet. Kampanjen som innefattar flera partier och organisationer, vill samla det breda folkliga motståndet mot privatiseringarna och vinsterna i välfärden.
Upptaktsmöten hölls i flera städer runt om i landet den 15 augusti förra veckan. I Stockholm samlades ett sjuttiotal entusiaster på ABF, och Socialistiska läkare delade ut flygblad på stan iklädda sina vita läkarrockar, bland annat utanför Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen 68.

Också i Uppsala var det flygbladsutdelning och 500 flygblad gick åt.
– Det var flera som gärna ville stanna en stund och ventilera sina åsikter om vad som hänt med vårt välfärdssystem. Känslorna var desto gladare över att en kampanj till försvar för välfärden nu har fötts, säger gymnasieläraren Joakim Medin som deltar i kampanjen och berättar att en pensionär som fick ett flygblad utbrast: ”Nu kör vi!”

”Under mer än 20 års tid har den behovsstyrda, generella välfärdspolitiken gradvis nedmonterats och ersatts av en vinstdriven, marknadsstyrd ’välfärd’.
Under paroller som ’valfrihet’ plundras våra gemensamma tillgångar”, står att läsa i flygbladet, som fortsätter:
”Resultaten är uppenbara. Från att ha varit världsledande med en generell och relativt jämlik välfärd, har Sverige blivit världsledande i privatiseringar, avregleringar och en skenande ojämlikhet. Det får vara nog av nedskärningar, privatiseringar och vinstdrift av vård, skola och omsorg. Vår gemensamma välfärd ska rustas upp och styras demokratiskt för människors behov och inte för vinstdrivna bolag.”

På mötet i Uppsala deltog representanter från flera fackförbund och gräsrotsrörelser, och mötet inleddes av Johnny Naderus från fackföreningen SEKO Stockholm, som berättade om de negativa konsekvenserna i Stockholms tunnelbana och tågtrafik till följd av privatiseringspolitiken.

I Sundsvall samlades mötesdeltagare under parollen ”Sundsvall – inte till salu” och beslutade bland annat att starta en sex månader lång namninsamlingskampanj för folkomröstning om LOV (Lagen om valfrihet).
– På så sätt skulle den stora majoriteten mot privatiseringar både få chansen att kämpa, rösta och stoppa LOV från att fortsätta gälla i Sundsvalls kommun, säger Theo Bodin från Socialistiska läkare.

I Göteborg har aktivister börjat tillverka en tre meter i diameter stor boll som planeras förses med texten: ”Nu är bollen i rullning – Nu sätter vi stopp för vinsterna.”
Bollen är tänkt att användas i PR-syfte för kampanjen och ska vid olika tillfällen rullas genom stan, samt kanske utanför skolor, vårdcentraler och sjukhus i samband med utdelning av flygblad.

Kampanjen kommer att kulminera med en massiv nationell manifestationsdag till försvar för välfärden den 21 september. Då kommer demonstrationer att hållas i Göteborg, Helsingborg, Malmö, Linköping, Luleå, Stockholm, Sundsvall, Umeå och Uppsala.
– Alla vänner behövs nu för att bidra till att bära kampanjen och göra den 21 september till en minnesbeta för vinstkramarna och ett startskott för att torpedera det nyliberala projektet, säger Håkan Blomqvist från Socialistiska Partiet i Stockholm.
Till demonstrationen i Stockholm kommer en speciell delegation från rebellförorten Husby.

Per Leander

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.