I ett vardagsrum i Dakar

22 juli 2013

Förstasidan, Kultur

Överallt i världen pågår samtal människor emellan. Samtal som miljoners miljoner små kuggar i världshistorien. Samtal som försök till att förstå och förändra samhällen. Samtal som kan likna varandra oavsett geografisk plats och tidpunkt. Ett sådant samtal kan handla om utbildningssystemets roll för den demokratiska utvecklingen i ett land. Och det kan utspela sig i Stockholm, London, Istanbul, Kairo, Timbuktu eller Washington DC. Eller, som i det här fallet, i Dakar, Senegal, i socionomen Elin Fröbergs vardagsrum.

Igår kom en god vän hem till oss. Han läser sin master i sociologi på Université Cheikh Anta Diop i Dakar, som han just lämnat för dagen när han knackar på vår dörr full av frustration. En frustration han vet att vi delar. Han berättar om professorerna och deras förhållningssätt till studenterna. Det finns inget utrymme för att ifrågasätta, kritisera eller på något sätt öppet diskutera med professorerna om vad de lär ut. Smärtsamt ofta är deras pedagogiska förhållningssätt alltför dogmatiskt och slutet. Han förklarar att de vill behålla sin status, sin maktposition, de vill inte att studenterna ska ha mer sofistikerade, intellektuella resonemang än de själva, gå om dem och tillslut ersätta dem. Därför kan de aldrig erkänna att de har fel eller att det finns andra alternativ än dem av de själva representerade.
I min vetenskapliga skolning har jag fått lära mig att en av de viktigaste egenskaperna en forskare bör ha är förmågan att erkänna sig motbevisad. För att sedan finna nya teorier, hypoteser och spännande lösningar!

När vår vän kommer hem till oss finns där redan en samling själar med olika och lika erfarenheter. Två högstadielärare, en i matematik och en i franska och litteratur. Där finns två musiker, varav den ena är en amerikan som arbetat som volontär på den senegalesiska landsbygden i flera år, och den andra har en bakgrund som sociolog. Slutligen finns där en vän som arbetar för en stor amerikansk organism, som facilitator, en slags kulturell och språklig utbildare och mellanhand mellan utländska volontärer och lokalbefolkning.

Vår nykomne väns frustration blir gnistan till ett intensivt och passionerat samtal om trög- och slutenheten i det senegalesiska hög- och grundskoleväsendets pedagogik och till sist större frågor om utveckling och vad det faktiskt innebär för senegaleserna. Hur kan ett land vara självständigt om dess befolkning fortfarande skolas i en pedagogik där eget reflekterande inte uppmuntras? Ett land som under så lång tid ansetts och även idag anses underutvecklat av stora delar av världen. Vad gör det med en befolknings självkänsla att hela tiden bli benämnd som u-landsbefolkning?

Vi är alla i vardagsrummet överens om att det är vår generation, vi medborgare verksamma i olika delar av samhällets institutioner som måste skapa en förändring genom allt vi gör.
Som lärare måste vi stimulera elever till att tänka själva, uppmuntra dem till att göra egna bedömningar och ta egna ställningstaganden.
Som studenter och forskare måste vi fortsätta kritisera, ifrågasätta och aldrig sluta undersöka nya idéer.
Som föräldrar måste vi kräva att våra barn får lära sig att läsa och skriva wolof, folkets språk som talas i hemmen, på gatan, i livet, men som är bannlyst innanför skolans gamla kolonialväggar.
Som musiker och kulturella aktörer måste vi förmedla budskap om möjligheten. Möjligheten att skapa sig ett bra liv på plats. Sluta tänka att den enda chansen till ett bra liv är en biljett till västvärlden. Sluta tänka att vi måste importera kunskap, kultur, varor, metoder och system. Allt vi behöver finns redan här. På riktigt. Vi behöver bara kreativiteten och tilliten till att vi verkligen kan skapa ett Senegal som passar oss, som kommer från oss och styrs av oss. Sluta låta oss styras av andra.
Oss? Jo, det är sant, jag är svensk, men jag bor här nu. Min man och mina barn är senegaleser. Det är mitt samhälle också nu och jag är med och skapar och återskapar det varje dag på det mest konstruktiva och kärleksfulla sätt jag förmår.

Elin Fröberg

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.