Blockad pågår i Kallak

Ojnareskogen må ha fått ett andningsutrymme på åtminstone ett par år. Men kampen mot gruvboomen, kampen för fast mark och rent vatten, fortsätter på andra håll i landet. Skarpt läge råder just nu i Kallak, på samiska: Gállok, utanför Jokkmokk, där Jokkmokk Iron Mines – dotterbolag till det brittiska storföretaget Beowulf Minings – provborrningsförsök efter järnmalm blockeras av aktivister och ortsbefolkning.
Samtidigt fortsätter gruvmotståndet sitt opinionsbildande arbete. Bland annat skriver Urbergsgruppens Lisa Wanneby och Tor Lundberg Tuorda i en rykande färsk debattartikel, på SVT Debatts hemsida, att Alliansens nya mineralstrategi är ”gruvbolagens våta exploateringsdröm”. De menar att minerallagen, som den ser ut idag, måste skrotas så att den kortsiktiga gruvexploateringen i fortsättningen inte tillåts slå ut andra, långsiktiga näringar, och platsernas förutsättningar för liv.

Provbrytningen i Kallak/Gállok är en del av regeringens medvetna plan att göra Sverige till Europas gruvnation nummer ett, och att dubblera malmgruvorna till år 2030. Trots att Ojnareupproret – och de ringar på vattnet som spridit sig genom Sverige från den framgångsrika kampen för skogen och vattnet på norra Gotland – borde ha fått de styrande att förstå att gruvexploatering i naturkänsliga områden väcker folkets ilska och kan leda till ett motstånd så stort att till och med Högsta domstolen förstår att något inte står rätt till, så fortsätter realisationen av vår berggrund.

Regeringen vill att provbrytningstillstånden ska vara så lätta som möjligt att få. De ger i princip bort allas vår framtid, via Bergsstaten, till företag som inte sällan beter sig rent brottsligt, struntar i miljöhänsyn och ortsbefolkning, och ibland försvinner spårlöst utan att ta ansvar för den skada de åstadkommit.
Men också regeringen kan ha fått en smula kalla fötter när det gäller det ohämmade tillståndsgivandet, åtminstone när det gäller sökandet efter uran. Hittills har i princip vem som helst kunnat göra det, oberoende av ekonomiska möjligheter att städa upp efter sig och se till så att inga giftiga läckage skadar vatten och marker.
Det nya beskedet, enligt en artikel i Dagens Nyheter från den 16 augusti, är att regeringen kanske kan komma att ändra minerallagen så att kommuners, markägares och fastighetsägares invändningar får större tyngd, och då inte bara när det kommer an på uran, utan även på andra mineraler, samt olja.
Detta hjälper just nu inte Kallak/Gállok där skogsskövlingen och provbrytningen har börjat, även om motståndarna på plats gör vad de kan för att stoppa förstörelsen. Bolaget har gjort flera borrhål utanför provområdet och förstört mark för markägare. Aktivisterna har bland annat anmält företaget för miljöbrott. De menar också att blockaden fortsätter så länge det krävs.

Den pågående kampen handlar inte bara om de enskilda platserna. Den handlar om ett absolut stopp för den storskaliga, miljöfarliga exploateringen. Om att regeringen måste tänka om, satsa på återvinningsindustri för de metaller som redan har utvunnits ur markerna, istället för att ge ständigt nya tillstånd att provborra efter nya fyndigheter, med jobbmöjligheter som förevändning.
Jobben är extremt kortsiktiga och stannar allt som oftast inte på plats. På plats förstörs natur, vatten och förutsättningarna för samernas rennäring och andra långsiktiga näringar, kanske för all framtid. Prospekteringsbolagen kan, efter genomförd miljökonsekvensutredning, sälja vidare de brytningsrättigheter de i princip verkar få gratis av svenska staten. Sälja dem dyrt till högstbjudande.
Jobben hamnar någon annanstans. Kvar på plats finns förstörd miljö och en lokalbefolkning som tvingas leva med konsekvenserna.

Emma Lundström

 

Tidigare i Internationalen:

Glädjebeskedet i Ojnareskogen – en milstolpe i miljökampen

En glimt av glädje från Ojnareskogen

Ödestimmar från Ojnareskogen

Klockan 08.45 ska jag vara i Ojnareskogen

Dags att skydda Jokkmokk

Ringarna på vattnet…

Att stjäla mineral från Afrika

Nu gäller det för Ojnareskogen

På vem lyssnar rätten? Folket eller bolaget?

Protestdag mot gruvboom och asylpolitik: ”Det är vi som är folket!”

Till sosseledningen: byt fokus nu!

Dem vi skyldiga äro

Ojnareaktivist inför rätta

Ojnare: på kort eller lång sikt?

När kakan är äten är den borta

Ojnarerörelsen fortsätter

Gruvmotståndets röster möttes i Stockholm: ”Slaget ska inte gå förlorat”

Vad sker i Cajamarca?

Bädda inte för miljökatastrofer

Gruvboomen: Fritt fram för utarmning!

HD ger andrum för Ojnareskogen

Budkavlen från Ojnareskogen till Kebnekaise: ”Tillsammans är vi starka”

Möte om Ojnareskogen i Visby: ”Misshandlad natur slår tillbaka”

Efter Högsta Domstolens beslut: Oklart läge för Ojnareskogen

Grundvattnets liv och Högsta Domstolens ord

Stor uppslutning i Ojnareskogen: Avverkningen stoppad

Ojnareskogen: Nu står striden

Ojnaremanifestation i Stockholm: ”Folk måste förstå vad det är man låter ske”

Folkuppror i Ojnareskogen: ”Det här är en rättsskandal”

”Titan ska inte brytas i Pondoland”

Ojnareskogen: Situationen är akut

”Vi är inte immuna mot korruption”

Hoppets försvarare ger inte upp

Hotade Ojnareskogen: en global angelägenhet

Gotland: Tältprotest mot kalkbrytning

, , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.