Vad vilja framtidspartisterna?

20 juni 2013

Ledare

Den 6 november 1881 höll August Palm ett tal i Malmö – under rubriken ”Vad vilja socialdemokraterna” – som har kommit att ses som det första socialistiska talet på svensk mark. Skräddarmästare Palm underströk bland annat att arbetarna borde erhålla hela frukten av sitt arbete, och inte dela det med några kapitalister. Det hela kom att bli startskottet för uppbygget av den svenska arbetarrörelsen, med det Socialdemokratiska Arbetarpartiets bildande 1889 och LO:s bildande 1898 som viktigaste hållpunkter.

Idag, 2013, är fortfarande socialdemokraterna en avgörande del av det politiska landskapet, men partiet har sannerligen gjort en lång ideologisk resa sedan Palms dagar. Visionen och strategin för övergången till ett socialistiskt samhälle blev med tiden allt suddigare och kom gradvis att ersättas med nästan enbart ett perspektiv på sociala reformer och mer av jämlikhet inom den rådande kapitalismens ramar. Efter epoken Erlander/Palme har även det perspektivet suddats ut och partiet har under de senaste 30-åren låtit sig anpassas till en kapitalistisk modell av nyliberalt snitt.

Den 23 november förra året gick så den socialdemokratiska partiledningen, med Stefan Löfven i spetsen, ut med en artikel på DN-debatt där man gav sig själv epitetet Framtidspartiet. Speciellt underströk man att partiet nu genomförde det största reformarbetet på 20 år.
Vad vill då Framtidspartiet? Är det någon verklig kursändring som är på väg att genomföras? Ja, om vi ska utgå från vad som hänt efter partikongressen i april är det snarare än mer rättning höger och anpassning till marknadskrafterna som gäller, bara några exempel:

– Partikongressen slog fast att kommunerna skulle ha ett ”avgörande inflytande” vid etableringen av nya skolor. Det hindrade dock inte partiets företrädare, Ibrahim Baylan, att kort därefter ingå en uppgörelse med Miljöpartiet och allianspartierna – i den så kallade Friskolekommittén – en uppgörelse som gör att det även framgent är fritt fram för privata bolag att starta skolor.
– I slutet av maj klubbade riksdagen, och då alla partier utom Vänsterpartiet, igenom att den så kallade Landskronamodellen ska bli nationell lag. Det innebär att socialbidragstagare kan tvingas till en motprestation i form av gratisarbete för att få rätt till sitt försörjningsstöd. Raskt kastas vi tillbaka till den överhetens fattigvårdstänkande som var dominant i samhället innan välfärdsstatens genombrott.
– I Botkyrka kommun har den socialdemokratiska kommunledningen drivit på utförsäljningen av 1300 lägenheter i det allmännyttiga Albyhus till en riskkapitalist. Man har också, trots att kommuninvånarna samlat in över 6 000 namn med krav på folkomröstning i frågan, sagt nej till det.

Alla dessa exempel illustrerar den absoluta nödvändigheten av att reorganisera Arbetar- och Folkrörelsesverige som ett led i det mödosamma uppbygget av ett nytt arbetarparti – socialdemokratin har gjort sitt, socialdemokratin kan gå!

, , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.