Stor debatt om vinst i välfärden

09 juni 2013

Förstasidan, Kommentar, Nyheter

 

 

▶Vinsterna i välfärden blev den stora diskussionsfrågan på Kommunals kongress ▶Förbud mot vinst i välfärden röstades ner   ▶Men Kommunal ”ska verka för en non profit-princip i vård, skola och omsorg”

 

Nej, Kommunal röstade inte för motionen om att Kommunal skulle säga nej till vinstintressen i vård, skola och omsorg.
Men efter en livlig debatt och glödande inlägg från bland annat Lena Ezelius från Stockholm fick förbundsstyrelsen ge efter något i frågan om vinsten i vård, skola och omsorg.

Sveriges största fack, Kommunal med 500 000 medlemmar, kongressade för 28 gången förra veckan. 188 ombud samlades på Folkets hus i Stockholm. 129 av dem var kvinnor.
336 motioner hade lagts fram, och de har handlat om fackavgifter och löner, bättre villkor för timanställda, arbetskläder, leasingbilar till hemtjänsten, rättvisare pensionssystem, arbetsmiljö, övertid, ensamarbete, slopad karensdag och mycket mer. Några motionärer ville också att den individuella lönesättningen skulle bort.
Men den stora frågan som väckte mest diskussion var förstås vinsten i vård, skola och omsorg. Och resultatet blev att Kommunal ”ska verka för en non-profit princip i vård, skola och omsorg. Och kritiskt utvärdera och hitta alternativ till de marknadsmodeller som blivit norm i offentlig sektor. Skattepengar ska gå till välfärden”, som Kommunalarbetaren skriver.
Att Kommunal kritiskt ska utvärdera och hitta alternativ till de marknadsmodeller samt att Kommunal ska verka för Non-profitprincipen, var den motion som förbundsstyrelsen stödde och den röstade kongressen för.
Motionen från Skåne som ville att Kommunal skulle säga nej till vinst i välfärden föll däremot.
De som ville att förbundet ska driva kampanj mot vinst i välfärden tillsammans med LO fick däremot igenom kravet, efter debatt och sedan förbundsstyrelsen gett med sig.

Förbundsordföranden Annelie Nordström ansåg att förbundsstyrelsen hade goda skäl: Kommunal har valt att agera som fackförening och ställt krav på bemanning, arbetsorganisation och kompetens. Kravet på bemanning ansåg hon vara ett bättre sätt att reglera vinsten än att förbjuda den.
Att hänvisa till Kommunals rapport Vägval välfärd och LO:s rapport, som förbundsstyrelsen ville, räckte inte ansåg ombuden,

Motionen från Stockholm, sektion 26, om att Kommunal ska verka för att en non-profit princip i vård, skola och omsorg, samt kritiskt utvärdera och hitta alternativ till de marknadsmodellerna, gick förbundsstyrelsen med på. Likaså motionen från Skåne om att ta initiativ till en kampanj mot vinst i välfärden, tillsammans med LO.

På onsdagen talade Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven. och en av de frågor han tog upp handlade om delade turer, ett jätteproblem för Kommunals medlemmar.
Runt 100 000 personer arbetar på delade turer idag, sa Löfven. Samt att dessa personer i genomsnitt har fyra håltimmar per dag. Det är dags att sätta stopp för detta, ansåg Löfven.
Men något stoppförslag blev det inte. Kommunal skriver på sin hemsida: ”Kongressen ansåg att ett förbud mot delade turer skulle kunna medföra att delade turer blir helt uteslutna även för de medlemmar som kan tänkas vilja ha det. En motion om att helt avskaffa delade turer avslogs.”

Gunvor Karlström

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.