Solidaritet med den syriska revolutionen

Uttalande:

 

Vi uppmanar världens folk att utöva påtryckningar mot den syriska regimen för
att förtrycket och kriget mot det syriska folket ska upphöra. Revolutionen i Syrien är
en grundläggande del av de nordafrikanska revolutionerna, och den är också en förgrening av
zapatistrevolten i Mexiko, de jordlösas rörelse i Brasilien, de europeiska och nordamerikanska
revolterna mot nyliberal utsugning, och ett eko från iranska, ryska och kinesiska frihetsrörelser.

 

Första maj 2013
En grupp syriska, arabiska och internationella aktivister startade den ”Globala kampanjen för solidaritet med den syriska revolutionen” på World Social Forum i Tunis förra månaden, för att skapa en öppen och mångfaldig plattform för att stödja den syriska revolutionen. World Social Forum var ett tillfälle att skapa relationer med progressiva intellektuella och sociala rörelser. Dessutom var det ett viktigt tillfälle att återinföra den syriska revolutionen i ett större sammanhang av folklig kamp mot förtryck och auktoritetsvälde. Det var ett tillfälle att åter hävda det syriska folkets rätt till självförsvar och motstånd mot despoti och diktatur.

Följande uttalande, undertecknat av intellektuella, akademiker, konstnärer och aktivister från mer än 30 länder, vill påminna världen om att det som händer i Syrien idag är ett folks revolution för frihet och värdighet – och att den därför bör stödjas på alla sätt. Kampanjen har manat till en solidaritetsdag 31 maj, då grupper i olika städer världen runt är välkomna att organisera protester, kulturevenemang och andra symboliska aktioner på offentlig plats och utanför syriska ambassader, liksom också på nätet. Grupper i olika länder får välja de mest effektiva metoderna för att stödja den syriska revolutionen och påminna världen om att:

• Massakern på det syriska folket måste stoppas nu
• Assad måste avgå och ställas inför rätta
• Alla länder och grupper måste upphöra med all ekonomisk och militär hjälp till den syriska regimen
• Alla den syriska regimens ambassader måste stängas. Samarbete med den syriska regimen ska inte tolereras.
• De syriska representanterna måste uteslutas från FN
• Hjälp måste skickas till alla syriska flyktingar, inom och utom landet.

Vi undertecknade ställer oss solidariska med de miljoner syrier som har kämpat för värdighet och frihet sedan mars 2011. Vi uppmanar världens folk att utöva påtryckningar mot den syriska regimen för att förtrycket och kriget mot det syriska folket ska upphöra. Vi kräver att Bashar al-Assad genast avgår utan fler undanflykter så att Syrien kan påbörja ett snabbt återhämtande till en demokratisk framtid.
Sedan mars 2011 har Assads regim oupphörligt trappat upp våldet mot det syriska folket, skickat Scudmissiler, använt vapen förbjudna i Genèvekonventionen som klusterbomber och brandbomber, samt använt flygbombning. Regimen har fängslat och torterat tiotusentals människor och begått oräkneliga massakrer. Den har sagt nej till politiska uppgörelser som inte innefattar Assad kvar vid makten och har polariserat samhället genom strategiska våldshandlingar och genom att uppamma splittring. Sedan resningens början har regimen försökt föra ut krisen internationellt för att placera den inom geopolitiska stridigheter som enbart kan stärka regimen.
Assad håller sig till den auktoritära regimens logik och kan aldrig acceptera det syriska folkets legitima krav på frihet och värdighet. Det finns alltså inget hopp om ett fritt, enat och oberoende Syrien så länge hans regim sitter kvar vid makten.

Detta är en revolt som drogs igång av barnen i Deraa och sit-ins och demonstrationer som genomfördes av städernas ungdomar, bönderna på landsbygden och de fattiga och marginaliserade i Syrien. Det är de som utan våld samlades genom protester och sånger, innan regimens slog till med brutalitet. Därefter har regimen pressat på för att militarisera Syriens ickevåldsrörelse. Resultatet blev att unga män tog till vapen, först i självförsvar. Senare har detta lett till att vissa grupper försökt bekämpa regimen för att tvinga fram ett klimat av polarisering, och förnekande av den Andre, politiskt, socialt och kulturellt. Dessa handlingar går i sig själva emot revolutionen för frihet och värdighet.

Ändå står revolutionen för frihet och värdighet fast. Det är därför vi som undertecknat detta uppmanar er i det globala civila samhället, inte ineffektiva och manipulerande regeringar, att försvara de landvinningar som de syriska revolutionärerna uppnått och att sprida vår framtidssyn: frihet från auktoritetsvälde och stöd till syriernas revolution som en självklar del av kampen för frihet och värdighet i regionen och runtom i världen.
Kampen i Syrien är en förgrening av kampen för frihet i regionen och över världen. Den kan inte skiljas från den kamp som förs av bahrainier, egyptier, tunisier, libyer, jemeniter och andra folk som har gjort uppror mot förtryck och auktoritetsvälde, liksom mot dem som försöker ta över eller förstöra resningarna och använda dem för sin egen agenda. Den har samband med palestiniernas kamp för frihet, värdighet och jämlikhet. Revolutionen i Syrien är en grundläggande del av de nordafrikanska revolutionerna, och den är också en förgrening av zapatistrevolten i Mexiko, de jordlösas rörelse i Brasilien, de europeiska och nordamerikanska revolterna mot nyliberal utsugning, och ett eko från iranska, ryska och kinesiska frihetsrörelser.
Den syriska revolutionen har ställts emot en uppochnervänd värld, en värld där stater som påstods vara vänner till araberna så som Ryssland, Kina och Iran stöder slakten på folket, medan stater som aldrig har stött demokrati och oberoende, särskilt USA och Gulfstaterna, har ingripit till stöd för revolutionärerna. Det har de gjort i uppenbart cyniskt egenintresse. Deras intervention försökte i själva verket krossa och avleda resningen, samtidigt som man spred illusioner och lögner.

Eftersom de regionala makterna och världsmakterna har lämnat det syriska folket i sticket ber vi er att ge ert stöd till de syrier som fortfarande kämpar för rättvisa, värdighet och frihet, och som har motstått kampens bedövande larm och förkastat de illusioner som salubjuds av frihetens fiender.
I egenskap av intellektuella, akademiker, aktivister, konstnärer, engagerade medborgare och sociala rörelser ställer vi oss solidariska med det syriska folket för att understryka den revolutionära dimensionen i deras kamp och förhindra den geopolitiska krigföring och krig via ombud som pågår i deras land. Vi ber er att ge ert stöd till alla syrier, med alla sorters bakgrunder, som vill ha ett fredligt maktskifte, där alla syrier kan ha en röst och besluta över sitt eget öde. Vi förkastar också alla försök från alla grupper att monopolisera makten och genomdriva sin egen agenda, eller tvinga enhetliga eller homogena identiteter på det syriska folket. Vi ber er stödja dessa människor och organisationer som fortfarande upprätthåller idealet om ett fritt och demokratiskt Syrien.

Bland de många internationella undertecknarna finns Gilbert Achcar (SOAS, University of London, Libanon/Storbritannien), Tariq Ali (författare, journalist, filmare, Storbritannien/Pakistan), Alice Walker (författare, USA), Faraj Bayrakdar (poet, Syrien) och Michael Löwy (sociolog, filosof, Frankrike).

Översättning Gunvor Karlström

Vad man kan göra

Ta reda på mera om the Global Campaign of Solidarity with the Syrian Revolution på dess facebooksida.
På facebook finns också information om solidaritetsdagen 31 maj

Här kan man skriva på detta uttalande.
https://www.change.org/petitions/solidarity-with-the-syrian-struggle-for-dignity-and-freedom

Our page

https://www.facebook.com/pages/Global-Campaign-of-Solidarity-with-the-Syrian-Revolution/147353662105485

Day of Global Solidarity with the Syrian revolution
https://www.facebook.com/events/176697015820498/

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.