Nu gäller det för Ojnareskogen

Det är tisdag i mitten av maj och det pågår en föredragning i Högsta domstolen. Det gäller Ojnareskogen. Hur det ska bli med det finska storföretaget Nordkalks planerade brytning vid Ducker i Bunge på norra Gotland. Hur det ska bli med färskvattentäkten Bästeträsk och de känsliga naturområdena som brottet är tänkt att brytas i. Hur det ska bli med grundvattnet för dem som bor i området.
Justitiesekreterare Christina Ericson håller i föredragningen. Fem justitieråd lyssnar. Sedan ska beslut fattas, helst innan maj är till ända.
Det som prövas är tillåtligheten. Det vill säga: om de tidigare domarna i fallet är bindande i högre instans. Låter kanske inte helt klart och tydligt, men det är avgörande för Ojnareskogen.
Justitiesekreteraren är medveten om att det är många som vill veta vad som gäller så snabbt som möjligt, och meddelar därför att beslutet kommer i ett pressmeddelande så fort det blir offentligt.

Nordkalk verkar vara inställda på att beslutet kommer att vara till deras fördel och att de därför kan komma igång med brytningen strax efter beskedet. Men de som försvarade skogen förra sommaren är beredda även i år, med förstärkning. Det finns en allt mer omfattande folklig samsyn om att det inte ska gå att förstöra vatten, mark och liv för all framtid på en plats, bara för att tillfredsställa ett storbolags kortsiktiga vinstintresse. Även de gotlänningar som arbetar för Nordkalk, och nu är rädda för att bli av med jobbet om brytningen inte blir verklighet, borde kunna se att deras inte särskilt långsiktiga anställningar inte väger upp för ett förstört grundvattensystem.

Med tanke på att en gruvboom lanseras med största möjliga tydlighet av regeringen och multinationella gruvbolag tillåts prospektera i de mest naturkänsliga områdena landet över utan att näringsministern så mycket som blinkar till i en stunds eftertänksamhet, är det lätt att bli dyster och tänka att de inte heller gärna ser att Nordkalk stoppas i sin brytningsiver på Gotland. Men om Högsta domstolen beslutar till storföretagets fördel, och regeringen då inte omedelbart går in och stoppar projektet, så hjälper inte dysterhet, då finns bara en sak: att agera.

Text och foto:
Emma Lundström

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.