Lars Henriksson och Andreas Ytterstad om klimatomställningen

 

Lars Henriksson, volvoarbetare: ”Bra om Transport visar vägen i klimatfrågan”

Förra veckan lanserade fackförbundet Transport sin stora klimatkampanj med tillhörande studiematerial för medlemmar och andra intresserade (se Internationalen nummer 20). Syftet är att väcka debatt och sprida kunskap som ska verka för en omställning av transportverksamheten i Sverige för att minska de farliga utsläppen från framför allt lastbilarna som leder till klimatuppvärmningen.
– Jag är väldigt positiv till de uttalanden som har gjorts från Transport. Sen vet jag inte hur det kommer att gå i praktiken, men studiematerialet som har tagits fram är bra, säger Lars Henriksson, volvoarbetare i Göteborg och författare till boken Slutkört, som handlar om hur bilindustrianställda kan rädda sina jobb genom att driva frågan om omställning av produktionen.
– Transport har valt rätt argument och samtidigt kunnat visa att en omställning inte skulle behöva betyda att jobben hotas. Samtidigt vågar de också säga att transporterna på vägarna måste minska radikalt och att det inte räcker att bara hoppas på miljövänligare ny teknik, säger han.
– LO gjorde tidigare ett uttalande om att prioritera klimatfrågor, men det har stannat vid orden, så det är bra ifall Transport nu kan visa vägen.

Arrangören hade även bjudit in en representant från ITF, den Internationella Transportarbetarfederationen, att prata i Stockholm när kampanjen lanserades.
– Det visar att arbetarrörelsen faktiskt är en internationell rörelse och att det går att driva frågan gemensamt lokalt och globalt, säger Lars Henriksson.
– Jag hoppas att nästa steg blir att vi i fackföreningar i Sverige kan börja göra planer för en konkret omställning, på samma sätt som fackföreningar gör i allt fler länder. Transports beslut öppnar också upp för möjligheten till samarbete mellan fackföreningar och miljöorganisationer, menar Lars Henriksson.
– Miljöaktivister av alla sorter kan nu ta kontakt med transportfacket med hänvisning till vad som står i fackets eget studiematerial och föreslå gemensamma aktiviteter, säger han.
– Tror du att det även går att påverka arbetsgivarna genom den här kampanjen?
– Nej, det går inte. Att minska slöseriet strider mot hela kapitalismens natur. Men därför har ju transportfacket också gått ut med att det kommer att behövas politisk styrning, säger Lars Henriksson.
– Hur den sen ska se ut och genomföras återstår att se.

Andreas Ytterstad: ”Klimatomställningen måste ske nu, och det går utan att förlora jobb”

Den norske miljöaktivisten Andreas Ytterstad, forskare vid Oslo universitet, är aktuell med boken 100 000 klimatjobb och gröna arbetsplatser nu, i vilken han i likhet med svenska Transportarbetarförbundet argumenterar för en omedelbar omställning till klimatvänligare jobb.
Idag, fredag, ska han tillsammans med ovan nämnda Lars Henriksson delta vid föreläsningen ”Klimatet, krisen och jobben – vilka lösningar finns?”på Radikalt Forum på Göteborgs universitet.

Hans bok har fått stor uppmärksamhet inom den norska fackföreningsrörelsen. I den presenterar han idéer om att 100 000 nya miljövänliga jobb kan skapas, främst genom satsningar på vindkraft längs med norska kosten.
– Men vaga löften om att utveckla nya miljövänligare former för energiframställning nån gång i framtiden är inte tillräckligt. Myndigheterna måste ta tag i det här nu, säger Andreas Ytterstad till norska tidningen Fri Fagbevegelse.

Andreas Ytterstad menar heller inte att det räcker att satsa på vindkraft, en total omställning för att stoppa koldioxidutsläppet framför allt genom minskade transporter är nödvändig, men vindkraftsatsningen skulle kunna vara en bra start på rätt väg. Dessutom skulle en sådan satsning omedelbart skapa nya jobb.
– Ett grundläggande villkor för hela kampanjen är att ingen arbetare ska förlora sina arbeten eller inkomster till följd av omställningen, säger Andreas Ytterstad till norska tidningen Fri Fagbevegelse.
– Om vi inte får med oss fackföreningarna förlorar vi klimatkampen, säger Andreas Ytterstad och fortsätter:
– Klimatuppvärmningen är ett kollektivt samhällsproblem, och i kollektiva frågor är fackföreningsrörelsen experter. Det här är inget vi kan överlåta åt ekonomer och teknokrater. Vi måste göra klimatkampen till en del av samhällskampen, säger han och menar att det behövs en massiv folklig mobilisering som kan tvinga politikerna till handling.

Per Leander

Möte: Klimatet, krisen och jobben – vilka lösningar finns?
Fredag 24 maj, kl 18.00. Radikalt Forum på Göteborgs universitet.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.