Gemensam Välfärd: Kampanjen drar igång

19 maj 2013

Förstasidan, Nyheter

▶Kraven ska spridas fram till nästa val ▶ ”Nej till vinst i välfärden! Stoppa nedskärningarna!” ▶ ”Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!”

 

Det kan kännas långt till nästa val. Mer än ett år. Men nu är det tänkt att 21 september 2013, ett år före valdagen, ska bli speciell.
Debatterna om vinsterna i välfärden har brett ut sig… till och med alliansregeringen uttrycker sig försiktigt i frågan. Opinionsundersökningar har visat att en stor majoritet av befolkningen är negativt inställd till att skattepengar går till vinster i de så kallade välfärdsföretagen. I en SOM-undersökning från Göteborgs universitet ansåg drygt 60 procent att det är ett mycket bra eller ganska bra förslag att inte tillåta vinstutdelning. Väljare i alla riksdagspartier håller med om detta – det enda partiet där inte en majoritet väljare höll med var Folkpartiet, där 48 procent höll med.

Men kommer dessa vinster att bli en stor fråga i nästa val? Den nystartade Folkkampanjen för Gemensam Välfärd kommer i alla fall att bidra till detta. Den 21 september i år ska bli en stor manifestationsdag. Och 23 maj drar kampanjen igång på allvar med ett lanseringsmöte på ABF-huset i centrala Stockholm.
Bakom Folkkampanjen står bland annat Gemensam Välfärd i Stockholm, Göteborg och Malmö, Välfärd utan Vinst, Socialistiska Läkare, Sekos Stockholmsavdelning, Kommunals bussförarsektion Nobina, och det blir säkert fler.
Det tror Arne Johansson från samordningsgruppen för Folkkampanjen.
– Det finns stort intresse på många orter och vi väntar oss att flera vill stödja oss.
Lanseringsmötet i Stockholm ska ju väcka intresset för kampanjen, vad händer då?
– Det ska bli korta och inspirerande appeller från olika talare, till exempel My Morin, sjuksköterska från Södersjukhuset, Johnny Nadérus från Seko och många fler. Genom gruppdiskussioner ska förhoppningsvis kampanjgrupper bildas inom olika branscher.

Första maj publicerades ett upprop i Aftonbladet och Kommunalarbetaren, ett upprop som krävde: ”Det får vara nog nu, av nedskärningar, privatiseringar och vinstdrift av vård, skola och omsorg! Vår gemensamma välfärd ska rustas upp och styras demokratiskt för människors behov och inte för vinstdrivna bolag.”
Uppropet avslutades med kraven ”Nej till vinst i välfärden! Stoppa nedskärningarna! Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!”
Många har skrivit under uppropet, och man kan fortfarande skriva under (se tipsen nedan).
Det finns också listor att skriva ut från nätet där man kan samla in namn till Folkkampanjen för Gemensam Välfärd.

Gunvor Karlström

▶  Lanseringsmöte Stockholm torsdag den 23 maj kl 18 i Sandlersalen, ABF-huset, Stockholm.

▶ på http://valfardskampanjen.se/kampanjmaterial/ kan du skriva under uppropet och ladda ner namnlistor

 

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.