Uruguay beslutar om samkönade äktenskap

21 april 2013

Förstasidan, Utrikes

▶ Andra landet i Latinamerika som infört samkönade äktenskap

▶Katolska kyrkan i Uruguay mobiliserade inte på allvar mot lagen

▶ Många firade med stor fest utanför parlamentet

Nu har parlamentet i Uruguay röstat fram kravet till likvärdigt äktenskap mellan personer med samma kön med det traditionella äktenskapet mellan kvinna och man. Samkönade äktenskap är nu lag.
Kravet blev lag efter ett år av behandling i parlamentet och årtionden av mobiliseringar från grupper inom HBTQ-rörelsen.

Med lagen blev Uruguay det andra sydamerikanska landet efter Argentina som lagstiftar för samkönade äktenskap.
Siffrorna talar sitt tydliga språk om styrkeförhållandena i deputeradekammaren: 71 för, 21 emot. Senaten hade redan röstat för. Hela den regerande vänsterkoalitionen Breda Fronten röstade för, och det hade räckt. Några representanter från olika högerpartier gjorde samma sak.
Någon representant från högeroppositionen anklagade den ”freudianska marxismen för demonisering av äktenskapet mellan man och kvinna” och en annan prisade ”skapelsens underverk”.
Sådana kommentarer förvånar inte när dessa rättigheter diskuteras, det märkliga var snarare att det dök upp så få kommentarer av den typen. Förhoppningsvis är det ett tecken på att samhället nått en sådan nivå att det inte finns plats längre för så primitiva åsikter.

Kyrkans roll och makt över tankarna ligger inte bra till i Uruguay. I debatten förekom överhuvudtaget inga referenser till gud, tron och religionen. I början av 1900-talet tvingades kyrkan acceptera sekularisering och skilsmässa, och spåren av denna sekularisering lever kvar.
Kyrkan själv intog en ganska blygsam roll i debatten och mobiliserade inte på allvar. Och det var många kristna, också en del präster, som struntade blankt i direktiven som kom från institutionens topp.
Kyrkans kritik var densamma som den argentinska kyrkan avfyrade 2010, när nye påven Franciscus fortfarande var ärkebiskop i Buenos Aires och samkönade äktenskap blev lag i Argentina.

För kollektivet Ovejas Negras (svarta får) där aktivister från HBTQ-rörelser samlas och som stod bakom lagförslaget, blev segern obeskrivlig:
”Nu är de verkligt reaktionära sektorerna väldigt marginaliserade efter segern i parlamentet. Men kampen fortsätter för att se till att all sorts diskriminering upphör.”
Efter omröstningen ordnades en stor fest på 1 maj-torget, mitt emot parlamentet, där en 62-årig aktivist, rörd till tårar, sa: ”Jag trodde aldrig att jag skulle hinna uppleva detta,” och berömde vänsterregeringen som ”öppnade alla nödvändiga dörrar”.

Humberto Pérez från Partido Socialista de los Trabajadores (Socialistiska Arbetarpartiet), Fjärde Internationalens sektion i Uruguay, bekräftar de viktiga landvinningarna: ”Under denna mandatperiod har vi lyckas uppnå mycket viktiga framsteg: bura in några av de värsta förbrytarna från militärdiktaturen, rätten till abort, samkönade äktenskap, legalisering av marijuana… men de ifrågasätter inte kapitalismens kärna: exploatering. Den kampen har vi framför oss.”

Rodolfo García

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.