Svaret på den eviga bostadsfrågan är inte så svår

22 april 2013

Förstasidan, Kommentar, Nyheter

Engels-bostadsfraga

Bostadsfrågan är ständigt aktuell, år ut och år in, och det verkar aldrig finnas någon lösning. Det är en evig brist på bostäder, och de som byggs blir för dyra. Nu ska till och med de bostäder som en gång var billiga och bra, miljonprogrammet från 60- och 70-talet, mer eller mindre lyxrenoveras över hela Sverige så att de gamla hyresgästerna måste flytta.

Kan man inte bygga billiga och bra bostäder och fortsätta med det i lagom tempo så att det aldrig blir någon bostadsbrist?
Jo, visst går det, men det lönar sig inte under marknadsekonomin. Under marknadsekonomin är det till och med önskvärt att det finns en ständig brist på bostäder för att hyror och priser på lägenheter ska stiga.
Men finns det ens egentligen någon brist på bostäder? Är det enbart genom nybyggen som bostadsfrågan kan lösas? Det finns ju hus överallt, hur många som helst.

”Hur skall nu bostadsfrågan lösas?” skrev Friedrich Engels redan 1872 i sin bok som hade just namnet Bostadsfrågan: ”Så mycket är emellertid säkert, att det redan nu finns tillräckligt med bostadshus i storstäderna för att all verklig bostadsnöd omedelbart skall kunna avhjälpas genom ett rationellt utnyttjande. Detta kan naturligtvis endast ske genom att de nuvarande ägarna exproprieras och att hemlösa eller alltför trångbodda arbetare inkvarteras i deras hus.”
Och Engels konstaterar: ”Så snart proletariatet erövrat den politiska makten blir en sådan för den allmänna välfärden nödvändig åtgärd lätt att genomföra.”

Per Leander

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.