Socialdemokraternas kongress: ”Kära sossar, lyssna på de människor som sliter!”

05 april 2013

Förstasidan, Kommentar, Nyheter

Foto: Jens Ohlsson / flickr-s

▶Vinsterna i välfärden, ”den i särklass största stridsfrågan” ▶Kompromiss väntas i vinstfrågan  ▶Vinsterna i välfärden handlar om en marknad på 110 miljarder kronor

 

Visst började det hetta till inför den socialdemokratiska kongress som nu har startat. Motsättningarna är uppenbara, särskilt i den stora frågan om vinsterna i välfärden.
Samtidigt kommer opinionssiffrorna. Dagens Nyheter publicerade just sin senaste Ipsosmätning där S får 34,6 procent, en ökning med 4,8 procentenheter sedan januari.

Eric Sundström skriver samma dag som kongressen startar i Dagens Arena att förutom vinsterna i välfärden ”finns grundfrågor som borde vara brännheta för ett ”framtidsparti”. I vår omvärld pågår ett skifte i synen på ekonomisk teori, där pendeln lämnar nyliberalism och går mot reglering och jämlikhet. S-partier på kontinenten diskuterar vilt hur EU måste politiseras och demokratiseras. Klimatet är alltjämt en ödesfråga. Välfärd och skola kan inte förstärkas om ”Följa Borg” är den enda skattepolitiken. Och hur ska en kongress som ser ut som fyra nyanser av vitt fånga upp den senaste tidens antirasistiska svallvåg?”

I Arbetet 15 mars skriver Gunilla Andersson och Lars Taxén, aktiva i Nätverket för Gemensam Välfärd:
”Politikens viktigaste uppgift under de närmaste tre, fyra decennierna är ’att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken’. Det är budskapet i boken Generell välfärdspolitik – bara magiska ord från 1992, författad av Anders Borg, nu finansminister, då politisk rådgivare åt Carl Bildt.”
Och så har det också blivit, säger skribenterna:
”Vi som motsätter oss denna utveckling, och som anser att våra skolor, vår sjukvård, omsorg, el och kollektivtrafik inte har på marknaden att göra, har de senaste valen saknat ett tydligt regeringsalternativ.
Kära socialdemokrater, lyssna på de människor som sliter för att det här samhället ska fungera. Lyssna på sjukvårdspersonalen, lyssna på lärarna – och lyssna på ungdomarna som snart ska ta över ansvaret för samhället. De har all anledning att känna sig svikna av dem som i dag bär ansvaret för samhällets utveckling.”

Aftonbladet har kollat upp ombuden och tror att Löfven kommer att förlora minst en strid och riskerar stryk i två andra frågor. 90-dagarsgarantin för arbetslösa ungdomar kommer att gå igenom. Vinsterna i välfärden och föräldraförsäkringen är andra frågor som kan bli ”ödesfrågor”, enligt Aftonbladet.
Dagens Nyheter tror att partiledningen kommer att pressas till kompromiss i frågan om vinster i välfärden, ”den i särklass största stridsfrågan”. ”En marknad på 110 miljarder kronor – det är vad striden om vinsterna i välfärden handlar om”, säger DN och berättar att kommuner och landsting 2011 köpte verksamhet för 110 miljarder kronor inom skola, vård och omsorg. Samt att 17 av 23 koncerner som Skatteverket granskat inte betalar skatt i Sverige.
Andreas Schönström, kommunalråd i Malmö, säger till DN:
– Frågan slår an den mest fundamentala, den mest ideologiska nerven inom socialdemokratin.

Kommer partiledningen att ta hem den striden? Expressen skriver samma dag som kongressen startar att ”en majoritet av gräsrötterna vill annat. Enligt en aldrig tidigare publicerad totalundersökning från Göteborgs universitet är hela 79 procent av socialdemokratiska förtroendevalda positiva till att förbjuda vinstuttag i välfärden”.

Lobbyisterna på andra sidan är också flitiga. Arbetsgivarorganisationen Almega hävdade på DN debatt i februari att S-förslaget om hårdare reglering av vinster i välfärdsbolag strider mot EU-rätten.
Visst inte, hävdar LO:s jurister. Och Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson säger till DN:
– Att Almega inte gillar de socialdemokratiska förslagen är ingen nyhet. Vi gjorde en bedömning i höstas att det är förenligt med EU-rätten. Jag kan stilla konstatera att det finns många länder i Europa som har en betydligt mer reglerad marknad för välfärdstjänster än Sverige, och de är inte dragna inför EU-domstolen,
Timbro kastar fram statistik för att visa hur många elever som skulle drabbas av vinstförbud: ”4 av 5 av alla friskole­elever i Stockholms län – 57 199 personer i grund- och gymnasieskolan – skulle beröras av ett vinstförbud.”
Det var ett tag sen innehållet i socialdemokraternas politik – inte partiledarna och deras egenskaper – debatterades till den grad på ledarsidor, debattsidor och nätet. Nu gäller det för partiledning och kongress att lyssna av vad väljarna vill. Det kanske inte stämmer med ledningens upplägg av den politiska linjen.

Gunvor Karlström

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.