Skärpning, Europa!

EU har en byrå för grundläggande rättigheter. Förra året presenterade den byrån en rapport. De första resultaten från undersökningar rörande romernas situation i elva av EU:s medlemsstater: Bulgarien, Tjeckien, Frankrike, Grekland, Italien, Ungern, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien och Spanien.
Över 22 000 romer och icke-romer hade intervjuats. I sammanfattning står det bland annat att undersökningarna bekräftar vad EU-kommissionen tidigare framhållit: ”Det krävs resoluta åtgärder, i en aktiv dialog med romer, på både nationell nivå och EU-nivå.”
Enligt sammanfattningen går i genomsnitt ett av två romska barn på förskola eller barnhem. 15 procent av de unga vuxna romerna fullgör en universitets- eller yrkesutbildning. I snitt färre än en av tre romer har ett förvärvsarbete. Omkring 20 procent av de intervjuade romerna saknar sjukförsäkring.
Det står också att omkring 45 procent av romerna bor i ”hushåll som saknar minst en av följande grundläggande bekvämligheter i bostaden: inomhuskök, inomhustoalett, dusch eller bad inomhus, elektricitet”.
Sedan står det att i snitt 90 procent av de intervjuade romerna bor i ”hushåll med en inkomst under den nationella fattigdomsgränsen” samt att 40 procent bor i ”hushåll där någon har fått gå till sängs hungrig minst en gång den senaste månaden, eftersom de inte har haft råd att köpa mat”.

Vad betyder siffrorna? Att romerna i Europa saknar rätten till utbildning, till bostad och hälsa, och att många av dem lever i en fattigdom som är svår att föreställa sig. Åtminstone blir det betydelsen om rådets torra analys kombineras med människorättsorganisationernas rapporter.
I mars i år framkom det att EU-stöd på 420 miljoner kronor, som skulle ha gått till Serbiens romer, aldrig nått fram. Pengarna hade försvunnit i det byråkratiska maskineriet.
Europarådets förre kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, kallade då romernas situation i Europa för en humanitär katastrof. Det har han gjort många gånger. Det har inte hjälpt hittills. Men det måste ju upprepas. Upprepas och upprepas.
Den politiska viljan att ta itu med det som ligger bakom, med antiziganismen, finns inte, menar Thomas Hammarberg. Och det är tydligt att han har rätt. För även om medlemsländerna har fått krav på sig att utforma planer för hur romernas situation ska förbättras, och en första avstämning ska göras i maj, så ser inte människorättsorganisationen Amnesty några förbättringar. Organisationen uppmanar nu EU att ”se till så att diskrimineringen av romer upphör, att tvångsvräkningarna av dem stoppas och att segregationen av romska skolbarn upphör i EU:s medlemsstater”.
Att helt enkelt följa EU-direktivet från 2000 som ska innebära likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung.

Amnesty skriver nu i ett upprop: ”Över hela Europa är romerna utsatta för rasistiskt motiverat våld och står ofta utan skydd från rättsvårdande myndigheter. EU stoltserar med att vara en union grundad på principerna om frihet, demokrati och respekt för mänskliga fri- och rättigheter. Detta ekar tomt så länge som miljoner romer – EU-medborgare – nekas sina grundläggande rättigheter.”
Samtidigt fortsätter förtryck och diskriminering.
I Italien pågår arbetet med den hårt kritiserade “Nomadplanen” – som i korthet innebär att romska läger ska rivas och romerna omförflyttas utan att de själva har något att säga till om.
Inrikesministern i Kroatien anklagades av Amnesty för antiromsk retorik förra året och i Frankrike fortsätter tvångsvräkningar och tvångsutvisningar, trots François Hollandes stora ord före valet, om att den typen av behandling av romer skulle upphöra om han blev president.
Amnesty uttrycker oro över att ett antiromskt klimat sprider sig i Europa. Ett klimat som gör livet ännu värre för människor som redan är utsatta, vars mänskliga rättigheter dagligen kränks, som ofta inte har tillgång till el, vatten eller fungerande sanitära faciliteter, och vars barn inte får fullvärdig utbildning.
Det är inte värdigt, Europa.

Emma Lundström

Tidigare i Internationalen:

Glöm aldrig Katarina Taikon

Vardag för romer i Ungern

Rosa Taikon, rom, kämpe, silversmed: “Alla har rätt till en framtid”

Arbetsläger för romer och arbetslösa

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.