Rättelse – “Älskade fascism” ännu ej recenserad

24 april 2013

Böcker, Förstasidan, Nyheter

Brev från Henrik Arnstad, författare till boken Älskade fascism

Läser med förskräckelse i Internationalen (nr 16) att ”Håkan Blomqvist har läst Henrik Arnstads nya bok Älskade fascism – de svartbruna rörelsernas ideologi”, som han dessutom avfärdar.
Denna text är grovt felaktigt presenterad. Håkan Blomqvist har alls icke läst min bok, överhuvudtaget. Han hade inte ens sett den då han skrev texten. Det vet jag med säkerhet, eftersom jag personligen träffade honom igår (19/4) och gav honom boken, som han sade sig inte ha haft tillgång till alls.
Håkan Blomqvists text är baserad på ett referat som Blomqvist läst av ett seminarium på ABF-huset (Intis nr 13). Blomqvist har alltså inte ens bevistat seminariet, som handlade om något helt annat än min bok. Ämnet för seminariet var: Mittens rike – Om behovet av politiska konflikter.
Blomqvist/Internationalen ska naturligtvis diskutera min monografi. Men då får ni väl åtminstone bemöda er att skaffa boken först?
Vänligen
Henrik Arnstad

 

Svar från Håkan Blomqvist:
Nämen, nu blev det ordentligt fel. Mitt inlägg om Henrik Arnstad och Sverigedemokraternas eventuella fascism vände sig mot Arnstads citerade hållning i Internationalens rapport från antirasistiskt forum i Stockholm, samt i en intervju i tidningen ETC.
Inlägget var alltså inte en recension av Arnstads nya bok Älskade fascism, som jag ännu inte hunnit läsa. I själva verket fick jag tacksamt boken av Henrik personligen efter att han på min inbjudan hållit en spännande och nyansrik föreläsning på Tyresö historiedag om bruket av fascismen och Hitler utifrån den sekulära tidens satansbehov. Det var samma dag som mitt inlägg i Internationalen rubricerades som en recension av hans bok, rätt jobbigt alltså, för oss båda.

Missförståndet hoppas jag härmed är utrett, en riktig recension av boken kommer, med frågor kring bland annat: bör man koka ner fascismens ideologi till extrem form av ”generisk nationalism” – alltså en nationalism som vill återupprätta en föreställd tidigare nationell storhet av släktskapstyp? Och kan fascism förstås bara genom ideologi? Hur kan dagens högerpopulistiska partier och rörelser betraktas i detta ideologiska, politiska och historiska sammanhang?
Med hopp om en berikande, lyhörd och utvecklande diskussion, alltså.

Håkan Blomqvist

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.