Kampanj drar igång för att göra välfärden till valfråga

12 april 2013

Förstasidan, Inrikes, Nyheter

▶Tre organisationer har skrivit ett gemensamt uttalande för välfärden ▶Förbereder en stor protestdag över hela landet ett år före valet ▶”Nej till vinst i välfärden! Stoppa nedskärningarna! Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!”

 

”Rätten till en demokratisk och jämlik välfärd för alla – den ståndpunkten omfattas av en stor folkmajoritet. Därför inleds nu under våren förberedelserna för en landsomfattande manifestationsdag för välfärden ett år före valet”.
Det skriver de tre nätverken Gemensam Välfärd, Välfärd utan vinst och Rädda vården i Malmö, i ett gemensamt antaget uttalande.

– Vi vill i god tid före valet dra igång en kampanj för att bevara den gemensamma välfärd som finns. Det finns fortfarande ganska mycket kvar att rasera. Vi vill göra en valfråga av att bevara gemensam välfärd, säger Peter Emsheimer från nätverket Gemensam Välfärd, till tidningen Arbetet.
Kampanjen vill göra den 21 september 2013 till en landsomfattande manifestationsdag med kraven ”nej till vinst i välfärden”, ”stoppa nedskärningarna” och ”försvara och utveckla den gemensamma välfärden”.

”Under mer än 20 års tid har den behovsstyrda, generella välfärdspolitiken gradvis nedmonterats och ersatts av en vinstdriven, marknadsstyrd ’välfärd’. Under paroller som ’valfrihet’ och ’försvara välfärdens kärna’ plundras våra gemensamma tillgångar. Skattesänkningar som först och främst gynnade de rikas och välbeställdas privata konsumtion underminerar den solidariska och demokratiskt styrda välfärden” står det i uttalandet, som fortsätter:
”Resultaten är uppenbara. Från att ha varit världsledande i uppbygget av en generell och relativt jämlik välfärd, har Sverige blivit världsledande i privatiseringar och en skenande ojämnlikhet. Samhället slits alltmer isär av växande klass- och inkomstklyftor.”

Organisationen Välfärd utan vinst bildades våren 2012 och kan genom sin egenskap av gräsrotsrörelse nog tilldelas en stor del av äran för att frågan om riskkapitalbolagens miljardvinster trots vanskötsel av välfärden allt mer har börjat ifrågasättas. Något som diskuterats nu senast på Socialdemokraternas kongress, och tidigare på LO-kongressen, tack vara det folkliga trycket underifrån.
Samtidigt har den borgerliga regeringen och högern inom socialdemokratin tillsammans med näringslivet mobiliserat sig för att försvara privatiseringarna och vårdkapitalisternas vinster, vilket bäddar för att frågan visst kan bli avgörande i valet 2014.

De tre nätverken vill nu därför att flera organisationer, fackföreningar och politiska partier ska ansluta sig till kampen för en gemensam välfärd utan vinstintressen, och skriver att man hoppas på en snabb och mycket bred och tvärpolitisk uppslutning i hela landet.
– Vi räknar med att initiativet kommer att spridas över landet och att det startar nya nätverk på fler platser, säger Arne Johansson från Välfärd utan vinst.

Per Leander

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.