EU förhandlar med Marocko om fiskeavtal

06 april 2013

Förstasidan, Upprop

foto: John Roberts

▶Det ockuperade Västsahara blir överkört igen?  ▶60 EU-parlamentariker protesterar mot att folkrätten inte följs  ▶Svensk EU-parlamentariker utkastad från Marocko

EU planerar just nu ett nytt fiskeavtal med Marocko. Förhandlingarna skulle pågå under våren, men avbröts i februari. Motsättningarna verkar bland annat handla om ersättningen, skriver VästsaharaAktionen. Marocko sägs kräva 38 milj euro, medan EU vill erbjuda högst 28 milj euro.
Men det verkar inte som om Västsaharas vatten kommer att utgöra något undantag denna gång heller, skriver VästsaharaAktionen: ”Det innebär att västsahariernas krav, med stöd i folkrätten, att deras fiskevatten ska lämnas i fred återigen negligeras.”

Nu i slutet av mars har ett 60-tal EU-parlamentariker, EU-parlamentets tvärgrupp för Västsahara, skrivit till EU:s ”utrikesminister” Catherine Ashton och fiskekommissionären Maria Damanaki.
– Ett nytt fiskeavtal mellan EU och Marocko måste vara i enlighet med det västsahariska folkets önskan och till deras förmån för att motsvara folkrättens krav. Så länge dessa krav inte är uppfyllda ser vi inga skäl för att godkänna ett nytt fiskeavtal.
VästsaharaAktionen skriver:
”I brevet, undertecknat av ordförandena Norbert Neuser och Isabella Lövin, avfärdas EU-kommissionens försök att kringgå folkrättens krav genom att ersätta dem med en klausul om mänskliga rättigheter, MR: ”Vi vill understryka att enbart ta in en klausul om MR i ett fiskeavtal inte uppfyller folkrättens krav. Dessutom är en sådan klausul meningsfull bara om den också respekteras. I dag uppfattar vi inte att MR-situationen i Marocko, och allra minst i det av Marocko ockuperade Västsahara, är i nivå med internationella standards för MR”.”

I början av mars var Isabella Lövin och tre andra EU-parlamentariker på väg till det ockuperade Västsahara. De stoppades av polis på flygplatsen i Casablanca och skickades tillbaka.
– Regimen har uppenbarligen nånting att dölja. De vill inte att vi ska få träffa vanliga västsaharier och människorättsaktivister, sade Isabella Lövin då till Dagens Nyheter.

 

Uppropet hittar du här:  www.fishelsewhere.eu/a142x1398

Gunvor Karlström

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.