Nazisternas läger sex gånger fler än man tidigare trott

11 mars 2013

Förstasidan, Nyheter

De nazistiska koncentrationslägren var betydligt fler än man tidigare trott, och logistiken bakom Förintelsen var mycket mer systematiskt genomtänkt. Det visar ny amerikansk forskning från Förintelsemuseet i Washington som tagit tretton år att sammanställa med den hittills mest noggranna kartläggningen av de getton, arbetsoch dödsläger där nazisterna höll judar och politiska fångar under åren 1933-1945.

Tidigare studier har uppskattat antalet nazistiska läger, inklusive getton i städerna, till runt 7 000. Men den nya studien visar att det istället fanns 42 500 sådana läger utspridda över det nazikontrollerade Europa, skriver New York Times.
– Den är en siffra så otroligt mycket högre än vi tidigare har trott. Vi vet sedan länge hur fruktansvärt livet var i lägren, men vi visste inte att det fanns så många läger, säger historikern Hartmut Berghoff vid Förintelsemuseet i Washington.

De absolut flesta lägren låg i Östeuropa: Polen, Litauen, Lettland, Vitryssland, Ukraina och de delar av Sovjetryssland som ockuperades av Nazityskland. Här fanns också de folkslag (judar, slaver, romer) och politiska motståndare (kommunister) som nazisterna ville förinta.
De riktigt stora Förintelseläger där massmorden pågick in i det sista tills kriget tog slut, har alltid varit kända. Men de läger och namn på platser som nu tillförs till listan över nazismens förbrytelser, hade helt enkelt glömts bort efter att de fullföljt sitt syfte eller övergivits innan krigsslutet.

Den nya dokumentationen inkluderar 30 000 tvångsarbetsläger, 980 koncentrationsläger, 1 150 judiska ghetton i olika europeiska städer, och tusentals mer temporära krigsfånge- och transitläger.
Den nya studien visar också något som tidigare inte har uppmärksammats så mycket, nämligen de runt 500 ”bordellläger” där lokalbefolkningens kvinnor hölls som sexslavar åt tyska soldater.

Även i självaste Tyskland fanns tusentals fler läger än man tidigare trott. Bara i Berlin har forskarna kunnat belägga att det fanns omkring 3 000 olika nazistiska läger. I Hamburg är motsvarande siffra 1 300.
Okunskapen om dessa kan dock förklaras av att det fanns tid för nazisterna att sopa igen spåren av lägren innan de allierade trupperna nådde dit. Samtidigt väcker det på nytt frågan om hur mycket ansvar Tyskland har tagit för att göra upp med sin egen historia, och de tyskar som påstod att de inget visste.
– Du kunde inte sätta din fot nånstans i Nazityskland utan att stöta på ett tvångsarbetsläger, koncentrationsläger eller läger för krigsfångar. De var överallt, säger forskaren Geoffrey Megargee till New York Times.

Per Leander

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.