Lena Sommestad: ”Det handlar om hur vi bygger ett samhälle”

08 mars 2013

Förstasidan, Intervju, Nyheter

Borgarnas liberala vinstmodell verkar ha börjat stå en ganska stor del av svenska folket upp i halsen med tanke på att åtta av tio svenskar vill ha bort vinsterna ur välfärden. Men var finns de verkliga politiska alternativen? Var finns en verklig opposition? Medan ledningen för det socialdemokratiska partiet vill ha ”lite” vinst, är partiets kvinnoförbund desto mer radikala och kräver Non profitprincip. Emma Lundström har talat med Lena Sommestad, ordförande för S-kvinnorna.

Hon har mer än fullt upp, förutom ordförandeskapet är hon riksdagsledamot för Uppsala län, och det är svårt att få till en telefonintervju. Men till slut lyckas vi upprätta kontakt, några timmar innan pressläggning, och Lena Sommestad intygar att jovisst, kvinnoförbundet har tagit ett beslut om non profitprincip för den skattefinansierade välfärden. Det är en mycket viktig fråga för förbundet säger hon och tillägger att hon själv är starkt kritisk till att partiet har en annan inställning. Samtidigt menar hon att S-kvinnorna inte alls är ensamma om sin åsikt:
– Uppfattningen att det ska vara non profit i välfärden finns ju väldigt brett i partiet. Men det är naturligtvis också så att det här är en fråga som engagerar många kvinnor, hur välfärden fungerar på ett bra sätt.

Lena Sommestad har kritiserat Socialdemokraternas rapport ”Vinst, valfrihet och kvalitet – en analys av dagens välfärd” för att den lägger starkt fokus på frågor som rör ”kvalitet” och ”kostnadseffektivitet”, medan de traditionellt socialdemokratiska värdena ”jämlikhet, likvärdighet och demokrati” hamnat i bakvattnet. ”Manliga” värden framför ”kvinnliga”? Lena Sommestad vill inte säga det så rakt av, även om det lutar åt det hållet, men hon tycker att det är en för smal diskussion som förs i rapporten. Därför har hon själv försökt lyfta fram vikten av att diskutera demokratifrågorna, segregationspolitiken och likvärdigheten, som värden:
– Det här handlar inte bara om hur vi använder skattepengar effektivt, utan det handlar om hur vi bygger ett samhälle, hur vi ser på samhället, hur våra gemensamma resurser hanteras.
Hon tar skolan som exempel. Menar att Sverige har haft en lång historia av att alla samhällsklasser skulle gå tillsammans i skolan. Något som nu ställs på ända i och med valfrihetsreformens och vinstintressenas intåg:
– Det driver ju fram en segregation där barn skiljs från varandra. Vi ser hur valen nu har lett till en starkare etnisk segregation, det visar forskningen. Barn till mer privilegierade föräldrar kan välja.

Socialdemokratin borde fokusera på den frågan mer tycker hon och menar att det finns ett stort intresse för det.
– Jag tycker att vi har backat inför det faktum att de vinstdrivande skolorna inte är förenliga med likvärdighet. Vinstdrivande skolor bygger på att vi har en marknadsmodell i grunden. En marknad bygger inte på att det ska vara likvärdigt, den bygger på att man ska konkurrera, att de som lyckas bäst får mer resurser, de andra ska slås ut, säger hon och tillägger att hon är bekymrad över att det verkar finnas en ovilja att ta tag i frågan ordentligt. Själv anser hon att marknadsmodellen måste bort:
– Sen kan vi börja diskutera: vilket utrymme finns det för valfrihet? Mångfald? Andra aktörer? Men så länge vi har vinstdrivande aktörer, då har vi en kommersiell marknadsmodell, och den är inte förenlig med likvärdighet och med integration mellan olika grupper i samhället, därför att själva modellen bygger på att driva fram olikhet mellan grupperna.

På sin blogg skriver Lena Sommestad om New Public Management, den nyliberala idéströmning som avreglerings- och privatiseringsivern bygger på och som Socialdemokraterna tog till sig på 90-talet då kostnadseffektivitet blev det överordnade målet för all offentlig verksamhet. Hon anser att det är en mycket problematisk ideologi och menar att det är ytterligare en fråga som Socialdemokraterna måste ta ställning till:
– Vilka problem får vi när vi använder den här modellen i offentlig sektor? Vilka alternativ finns det? Det är en stor debatt som vi måste ta: vad är vårt alternativ? Nu är det så att på grund av att vi har bjudit in de kommersiella krafterna, och de kommersiella aktörerna, så har hela den offentliga sektorn tvingats in i en marknadsmodell. Även de kommunala aktörer vi har idag är präglade av New Public Management. Steg Ett är att vi måste se till att vi inte har kvar de vinstdrivande aktörerna.

I en tid när valfrihetens lov sjungs av var och varannan politiker är det inte utan att en undran sticker fram: hur kunde valfriheten bli en huvudfråga för Socialdemokraterna? Lena Sommestad säger att hon inte vill föra partiets talan men att det självklart är en viktig fråga idag. Själv ser hon det som ett av flera värden som måste vägas mot varandra:
– Om valfriheten är viktig, om vi vill ge möjlighet till valfrihet, men samtidigt kan konstatera att valfrihet skapar segregation, hur gör vi då? Vi måste försöka hantera det, föra en diskussion om det.

Det är inte särskilt långt kvar till socialdemokraternas kongress som äger rum i Göteborg den 3-7 april. Hur kommer kvinnoförbundet att ställa sig rent konkret i förhållande till kongressen när det gäller vinster i välfärden?
– Vår ingång är att vi är för en non profitlösning. Vi kommer att försöka verka för att kongressen går i vår riktning. Vi går in med en förhoppning om att vi ska få en bra diskussion om de här frågorna. Men sen handlar det ju om att hitta en bra överenskommelse, säger Lena Sommestad och tillägger att partiet redan har förslag och motioner kring frågan, som kommer att läggas fram på kongressen.

Tiden rinner på och Lena Sommestad har fått besök och måste strax avsluta. Det är bara en fråga som gnager: varför känns det som att sossarna jobbar på att avskaffa sig själva genom att likrikta sin politik så mycket med borgarnas att den blir ett onödigt alternativ? När det nu samtidigt känns som att folk har börjat ledsna på utvecklingen och det ständiga talet om vinst och tillväxt.
Frågan i sig tycker inte Lena Sommestad att hon är rätt person att svara på, hon tycker ju, av förklarliga skäl, att socialdemokratin har bra idéer i grunden. Men hon ser ändå att det behövs en satsning på vad hon kallar ”hållbart välstånd”:
– Det viktigaste är hur vi ska bygga välfärden. Ett samhälle där människor är friska, mår bra, där man har tillgång till utbildning, ett i grunden välfungerande samhälle. Det står egentligen alla socialdemokrater bakom, men vi kanske behöver bli ännu mer tydliga, det är en utmaning.

Lena Sommestad ser att det finns ett starkt intresse inom partiet av att lyfta frågorna som rör välfärden, och hon tycker att det ska bli spännande att se hur debatten artar sig:
– Man kan väl säga att vi är inne i ett slags paradigmskifte i den nationella politiska debatten, där alltmer pekar på att de åsikter som borgarna bygger på, de håller inte, helt enkelt. Det blir allt tydligare.
För henne är socialdemokratin den stora, starka progressiva kraften, som måste göra någonting åt den vinstdrivna utvecklingen:
– Därför är det viktigt att vi har en bra diskussion, att vi debatterar de här frågorna, vänder och vrider och försöker förhålla oss till att vi har en väldigt stark konkurrens i den här typen av liberala idéer som Anders Borg står för. Vi har ju hela tiden ifrågasatt och diskuterat men vi har också varit dåliga på att skapa ett starkt alternativ. Men det är på gång.

Emma Lundström

 

 

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.