Italien: ”Valet ett slag mot hela det politiska systemet”

08 mars 2013

Förstasidan, Kommentar, Nyheter

Det italienska parlamentet med dess två kamrar tycks just nu handlingsförlamat.
För några dagar sedan sa Pier Luigi Bersani, ledare för center-vänsterblocket och tippad segrare före valet, att det inte blir en bred koalition med Berlusconi, ”den tanken existerar inte”. Detta block har majoritet i underhuset men inte i senaten.
President Giorgio Napolitano håller på att försöka få fram en ny teknokratregering ”för att bryta dödläget och lugna marknaden”, skriver the Telegraph. I slutet av förra veckan hävdade italienska källor att chefen för italienska riksbanken Ignazio Visco är det främsta förslaget till posten som premiärminister, en ny variant av den tidigare Mario Montiregeringen som fick avgå strax före jul.
Det ser inte ut som om Demokratiska partiet skulle gå med på det. Partiets talesman i ekonomifrågor Stefano Fassino säger att partiet är absolut emot en ny teknokratregering.

Det var uppenbart att den radikala vänstern inte kunde hävda sig på något sätt i valet.
I slutet av januari meddelade Sinistra Critica (Kritisk vänster, med nära kontakter med Fjärde Internationalen) att man inte ställde upp i valet, inte heller manade till kritisk röst på någon lista, inte heller till valbojkott. Då hade Sinistra Critica redan dragit sig ur ett försök under hösten att bilda en alternativ lista, ”Cambiare si pue” (Ja, vi kan ändra på saker). Tusentals aktivister från fack och miljörörelsen hade ställt upp, och breda möten hade arrangerats, men efter att ha deltagit i flera möten bedömde Sinistra Critica att projektet inte skulle lyckas, bland annat på grund av att olika mindre partier, bland annat de Gröna, tog över för att försöka rädda sina platser i parlamentet.
– Många aktivister blev djupt desillusionerade, säger Sinistra Critica.
– Men överallt där vi finns kommer vi att fortsätta bygga en rörelse för kamp och motstånd. Det blir vår främsta uppgift den närmaste tiden.

”Cambiare si pue” körde fast, listan ”Ingroia-Rivoluzione civile” ställde däremot upp i valet med delvis samma partier. Sinistra Critica beslöt också att inte heller stödja denna lista, som tog över en del av programpunkterna från ”Cambiare si puo”. Där ingick de Gröna och delar av den tidigare Rifundazione Comunista. Men listan hade flera ministrar från den tidigare center-vänsterregeringen och sökte samarbete med Demokratiska partiet i programfrågor.

När valresultaten strömmade in skrev Salvatore Canavo från Sinistra Critica att ”den gamla vänstern är död”. Ingroialistan fick knappt 2,2 procent. Och Andrea Martini från Sinistra Critica kommenterar att listan inte fick in en enda representant:
– Denna katastrof efterlämnar bara politiska spillror och splittring.
Martini säger också att Grillos framgång visserligen var förutsedd, men ändå var förödande för den politiska balansen hos Italiens traditionella partier. Grillos framgång visar med full kraft hur befolkningen, särskilt de unga, förkastar korruption och nedskärningar.
I själva verket, menar Martini, är detta väljarnas utmaning till hela den gamla politiken, center-vänster, höger, centern och till och med den radikala vänstern, alla drabbas av det breda stödet till Grillo och det minskade valdeltagandet:
– Kanske vi ser ett dödligt slag mot det politiska system som inrättats av den så kallade ’andra republiken’ – tjugo års växling mellan center-höger och center-vänster-regeringar.

Redan i förra årets kommunalval gick det mycket bra för Beppe Grillo med mer än 15 procent i flera städer. Berlusconi och högern förlorade stort, utan att Demokratiska partiet kunde dra någon nytta av det, lika lite som den radikala vänstern.

Gunvor Karlström

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.