Ett fönster mot friheten

24 mars 2013

Förstasidan, Nyheter, Utrikes

▶Syriska ungdomar arbetar med att bygga upp sin stad Manbij utanför Aleppo
▶”Regimens folk försvann plötsligt från staden förra året”
▶Läkargrupper arbetar med fri vård åt fattiga familjer

 

Det kan hända att staden Manbij, nordost om Aleppo, är det bästa exemplet som framgått ur den syriska revolutionen på syriernas förmåga att administrera sina egna affärer, långt från diktatoriska nycker.
Regimens folk försvann plötsligt och oförklarligt från staden i början på förra ramadan (mitten av juli 2012). Invånarna tog över de statliga institutionerna och skötte dem. Både administrationen och tillvaron fortsatte som vanligt, förutom att invånarna är ”fria”…

Frihetens rymd ger plats åt mycket energi, och här har en grupp ungdomar, ett femtiotal just nu, bildat en rörelse som k­allas ”Rörelsen för förändring och uppbygge av Manbij”. Här samlas ungdomar för att ta initiativ i samhällets tjänst. Det handlar om att snygga upp på gatorna och att dela ut vinterkläder… det viktigaste är den ideella socialförsäkring som kallas ”Din hälsa intresserar oss”.
Han som sköter projektet, Hassan Seyyed Ali, berättade att det hela startade med tre grupper, var och en med sju läkare från olika specialiteter och femtio familjer. Från början fanns det fem personer som kom överens med läkarna om att erbjuda familjerna gratis tjänster. Av arbetslagens månadsrapporter framgår att fördelningen mellan familjerna sker så att läkarna slipper trängsel och så att vårdinsatser inte försenas.

Hassan Seyyed Ali fortsätter:
– Vi har sett till att läkarna har kontakt med ett apotek som ger oss 20 procent rabatt. Medicinerna betalas av insamlingar och vi fortsätter att arbeta för att bredda våra möjligheter.
Han förklarar att familjerna väljs ut genom att kännedom om vilka som är mest behövande – ungdomarna i rörelsen kommer själva från stan och ”folket i Manbij känner sina fattiga”.
Initiativet ”Din hälsa intresserar oss” kommer från de unga, och handlar om att ungdomen har blivit medveten om sitt samhälle och dess ansvar. De har fått stor nytta av sin förmåga till koordination, handling och prioriteringar. Detta initiativ var en av de första följderna av deras kunnighet, men inte det sista, för törsten efter att skapa och handla dominerar i ett klimat av frihet, liksom också vägen mot mänsklig värdighet som är revolutionens mål.

Initiativet handlar också om att höja medvetenheten på olika sätt, särskilt genom att ge ut olika skrifter med politiskt och socialt innehåll. Den viktigaste frågan handlar om kravet på att bygga upp ett fungerande samhällssystem, och att mana till enhet mellan brigaderna i den Fria armén, allt för att minska den mänskliga och materiella kostnaden som växer för var dag i krig.

Hassan Seïd

Tidigare publicerad i Hebdo Tout est à nous
Översättning. Gunvor Karlström

(Källa: La ligne de Front, organ för Courant de la Gauche Révolution­naire, nr 12, februari 2013, översatt från arabiska)

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.