Egypten: Armén hotar med att ingripa

15 mars 2013

Förstasidan, Kommentar, Utrikes

 

 

▶Stora protester har lamslagit städerna   ▶Tusentals poliser i strejk över hela landet  ▶Armén tar över ordningen i vissa städer

En militär källa har i tidningen al-Ahram hotat med intervention från arméns sida i Egyptens politiska spel. Uttalandet kommer efter att den nya islamistiska statsåklagaren öppnat upp för att privatpersoner ska få genomföra gripanden mot ”vandaler”.
Det är ett av regimens försök att handskas med de stora protester som lamslagit flera egyptiska städer de senaste veckorna. Flera tusen poliser över hela landet har gått ut i strejk med krav på bättre utrustning och inrikesministerns avgång. De kräver också att polismakten hålls utanför de politiska konflikterna.
Det blir allt tydligare att vissa element inom poliskåren ogärna går de nya islamistiska makthavarnas ärenden, ibland med livet som insats. Därför har armén gått in för att upprätthålla ordningen i bland andra Port Said, vilket faktiskt välkomnats av vissa demonstranter. Armén i Port Said har lovat att undvika att gå i konfrontation med de protesterande.

Så när varken polis eller armé kunnat kväsa de omfattande protesterna har det styrande Muslimska brödraskapet och dess allierade försökt genomföra en serie åtgärder för att stävja protesterna. En av dem var statsåklagarens beslut på söndagen att tillåta civila arrestera civila. Ett annat är ett lagförslag som ska tillåta privata säkerhetsfirmor att överta ansvaret för säkerheten där polisen inte kan genomföra sina uppgifter. Toppolitikern Saber Abul-Fotouh från Muslimska brödraskapet står bakom förslaget och säger sig vara beredd att gå ännu längre om polisen inte genomför sina uppgifter.
– Jag föreslår också skapandet av folkkommittéer med uppgiften att skydda medborgarna och statens institutioner ifall polisen fortsätter sina strejkaktioner, säger Saber Abul-Fotouh till tidningen al-Ahram.

Förslaget fördes också fram av ultrakonservativa rörelsen Gamaa al-Islamiyya som först pratade om att upprätta ”miliser” och sedan ändrade ordvalet till ”folkkommittéer”. Rörelsen är dock skeptisk till privata säkerhetsföretag. Åtgärderna och förslagen mötte skarp kritik från oppositionen som varnade för att det skulle leda till ett ”inbördeskrig”.
Armén gav sig i och med det anonyma uttalandet till dagstidningen al-Ahram in i det politiska spelet och klargjorde att man inte tolererar privata miliser och att medborgare får arrestera varandra.
–Denna hållning går över statens gränser, de militära styrkorna kommer inte att acceptera något som hotar nationens säkerhet, sade militärkällan till tidningen.
Källan hotade med att sådana åtgärder kan ”tvinga militären att intervenera”, ett illa dolt hot om ett militärt ingripande i maktspelet. Det blir allt tydligare att militären inte kan räknas ut ur den politiska ekvationen i Egypten.

Arash Hakimnia

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.