Byggstrejken uppskjuten – förhandlingarna fortsätter

foto: Per Leander

 

I dag skulle fackföreningen Byggnads strejk för bättre säkerhet på byggarbetsplatserna ha börjat, efter att förhandlingarna med arbetsgivarna misslyckats i söndags. Men strejken stoppades i sista stund när medlarna tog till ett mycket ovanligt grepp och tvingade fram ett uppskjutande av strejken på två veckor.
– Jag har aldrig varit med om något liknande förut. Det är en ovanlig tvångsåtgärd men de använder sin lagliga rätt och det kan vi inte påverka, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm till Internationalen.
– Jag tolkar detta som att medlarna vill få tid att hitta en öppning i frågan om huvudentreprenörsansvar och möta upp Byggnads övriga avtalskrav. Nu vilar ett tungt ansvar på medlarna att få fram en lösning, säger han.

Konflikten handlar framför allt om bristerna i säkerheten på byggarbetsplatserna, då facket nu kräver att arbetsgivarna ska ta ett ordentligt ansvar för att minska de många dödsolyckorna som sker på svenska byggarbetsplatser varje år.
– Arbetsmiljöverkets rapport som kom för ett par veckor sedan visade att det förekommer allvarliga brister i arbetsmiljön och att byggbranschen är den mest olycksdrabbade branschen i Sverige. Dödsolyckorna gick ner det senaste året men det är fortfarande oacceptabelt många som skadas, slits ut eller till och med dör på jobbet. Fortfarande dör i snitt en byggnadsarbetare i månaden. Ingen annan bransch skulle accepterade det, säger Johan Lindholm.
– Dessutom innebär de långa underentreprenörskedjorna andra problem som utnyttjande av arbetskraft, lönedumpning och svartarbete. Ju längre ner i kedjorna desto mer fuffens och mindre säkerhetstänk finns det. Det är tydligt att det behövs att någon tar ett ansvar över byggarbetsplatsen, säger han.

Utöver säkerhetsfrågan har Byggnads också krävt att huvudentreprenören på ett bygge ska ta sitt ansvar för att alla underentreprenörer som anlitas också följer lagar och avtal, något som ofta kringgås idag.
Facket vill också se likabehandling mellan de fast anställda och inhyrd personal.

Vad var det ni sa nej till i medlarnas bud i söndags som ni inte kunde acceptera?
– Vi saknade konkreta förslag när det gäller huvudentreprenörsansvaret, arbetsmiljöfrågorna och arbetstidsförkortning. Budet vi fick i söndags innebär snarare kraftiga försämringar i avtalet, till exempel när det gäller arbetstidsförläggningen. Och i budet presenterades bara sådana säkerhets- och ordningsåtgärder som redan finns och som visat sig otillräckliga, säger Johan Lindholm.
– Dessutom innehåller medlarnas bud inga förslag som på allvar möter upp våra viktiga frågor kring arbetsmiljö där vi har lyft arbetsmiljöcertifiering, hur man utser skyddsombud och medlemmarnas rätt till ombud, säger han.

Tror ni att det kommer gå att komma överens under de här två veckorna som strejken har skjutits upp?
– Vi hoppas givetvis att den här tiden kan användas på bästa sätt, det vill säga att medlarna får fram en helhetslösning och kan presentera ett förslag på hur ordning och reda skapas på riktigt. Strejk är inget självändamål men våra krav står fast, säger Johan Lindholm.

Arbetsgivarna Sveriges Byggindustrier som hade sagt ja till medlarnas bud, har å sin sida nu anklagat facket för att vara oansvariga och vilja skapa ”kaos och oreda”, när facket sa nej till budet i söndags och förberedde sig att göra allvar av strejkhotet.
På sin hemsida uttrycker nu Sveriges Byggindustrier därför glädje över att strejken stoppades, och skriver: ”Efter två veckors medling får parterna nu ytterligare två veckor på sig att försöka komma överens.”
Arbetsgivarna menar också att strejken, om den blir av, kommer att kosta 200 miljoner kronor om dagen. Strejkvarslet omfattar 2 800 byggarbetare på 160 arbetsplatser runt om i landet, däribland bygget av Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Enligt facket har ett flertal byggarbetare på arbetsplatser runt om i landet hotats av sina arbetsgivare inför strejken.
”På NCC:s arbetsplats kvarteret Rådhuset i Kristianstad har platschefen fredagen den 8 mars kallat in hela arbetsstyrkan till enskilt förhör, cirka 25 personer. Förhöret gick ut på att platschefen ville ha reda på vilka som skulle gå ut i strejk” påstår Byggnads i ett pressmeddelande, och ger flera exempel:

”På NCC:s Arbetsplats i Höljesdammen i Värmland har platschefen den 14 mars hotat arbetslaget med uppsägning om man inte jobbar trots att man blir uttagen i strejk”, och:
”På PEAB Sverige AB och PEAB Anläggning AB i Dalarna försöker företagen kringgå varslade konfliktårgärder genom att sälja ut jobben till underentreprenörer. Samtidigt hotar företagen med uppsägningar om man inte går med på att låna ut anställda till de PEAB arbetsplatser som inte är uttagna i konflikt.”

Per Leander

 

 

 

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.