”Vinsten avgörande för välfärdsstatens framtid”

23 mars 2013

Förstasidan, Nyheter, På plats

 
 

▶Katalys startar folkkampanj för vinstförbud   ▶Om inte politikerna lyssnar vill Daniel Suhonen genomdriva en folkomröstning   ▶Anklagar partitoppen för att spela under täcket med näringslivet

 

Det är söndag förmiddag, men trots de något rödmosiga uppsyner som möter en har över hundra göteborgare tagit sig till Folkets hus för att lyssna på socialdemokratins enfant terrible, Daniel Suhonen, chef för den nyskapade LO-tankesmedjan Katalys.
Som socialist kan man glatt konstatera att Suhonen åter är på krigsstigen inför den stundande socialdemokratiska kongressen – söndagens föredrag är hans nionde på en vecka.

Publiken möts av en Suhonen som med patos angriper den politiskt svårbegripliga frågan om vinst i välfärden. Svårbegriplig är den eftersom 90 procent av den svenska befolkningen beräknas vara mot eller vill se en kraftig begränsning av vinstuttaget i välfärden, samtidigt som den socialdemokratiska ledningen hävdar att det inte går att vinna val på att formera sig kring frågan.

– Det pågår ett ställningskrig. Det är bara det att en massa socialdemokrater har förirrat sig in i skottlinjen och inte bara vägrar de flytta sig, de har spikat fast sina skor.
Det allvarligaste inför kongressen är att man säger att man inte skall röra skatterna. Det är egentligen svårt att förstå varför partiet alls ställer upp om de redan från början bestämt sig för att de inte vill någonting.
Suhonen yttrar skarp kritik och anklagar partitoppen för att spela under täcket med näringslivet och försöka påverka gräsrötterna att agera mot sina egna åsikter om vinstförbud.
– Jag blir oroad när jag ser ledningen som upptäcker en opinion på 90 procent och tänker ’shit, hur skall vi förhindra att deras vilja kommer fram?’ Om de vinner kongressen så är det med partipiska.

Suhonen går vidare med att visa den märkliga utveckling socialdemokraterna genomgått de senaste decennierna. Från arbetarrörelsen som sa att vi har råd med ett starkt samhälle antog man på 80- och 90-talet en borgerlig syn som gick ut på att vi först och främst måste ta ansvar för finanserna och att vi inte har råd med det gemensamma.
Detta har i praktiken inneburit att trots att vi blivit 70 procent rikare sedan 70-talet så har alla de pengarna gått till privatkonsumtion, medan det gemensamma har blivit lidande, barngrupperna har växt och äldrevården har försämrats. Suhonen illustrerar det som en trappa där varje steg av offentlig nedrustning och ersättande av gemensamma lösningar med privata avskärmar medelklassen från välfärdsstaten. Sedan pekar borgerlig media på hur ”medelklassen vill ha privata alternativ”, när den i praktiken väljer det privata alternativet för att det gemensamma blivit så dåligt.

Om vi haft 1988 års skatte­kvot på 57 procent så skulle vi idag haft 420 miljarder kronor mer om året.
– Då behöver man nästan vara nationalekonom för att inte se att det nästan är utopiskt vad man skulle kunna göra med de pengarna.
Klimatinvesteringarna skulle kunna vara enorma och göra Sverige till ett globalt föregångsland. Priset skulle vara att folk skulle ha lite mindre platt-tv-apparater.
– Men jag är inte beredd att betala de här pengarna om de går till Carema. Därför är vinstfrågan avgörande för välfärdsstatens framtid.
Suhonen går vidare:
– Sverige är ett extremt exempel på hur man har släppt lös privata intressen. Inget annat land har så fria tyglar. Detta är ingen löntagarfondstrid som Urban Bäckström påstår utan frågan om att stoppa en kapitalistisk rovdrift på skattepengar.

Med Carema-skandalen är förutsättningarna för att organisera motståndet utmärkta ”Det välfärdsindustriella komplexet har avslöjats”, problemet är att politikerna inte vågar ta tag i frågan. Istället har frågan börjat koka spontant.
– Detta är en opinion som hittat sig själv utan någon guidning. Här är 90 procent av befolkningen mot vinst och 90 procent av politikerna för. Det är ett enormt demokratiskt underskott. Därför är det också svårt för folk att få grepp om hur ett förbud skulle se ut, eftersom ingen politiker finns där för att visa exempel. Vi måste hjälpa dem att hitta varandra.

Anders Karlsson från Socialistiska Partiet ställde frågan om hur Suhonen uppfattade skillnaden mellan Katalys förslag på vinstförbud och det urvattnade och kryphålsbelastade förslag som LO-ledningen antagit. Suhonen menade att förslaget trots allt skulle vara en stor seger eftersom det skulle ändra normen för hur välfärdsverksamhet bedrivs. Att täppa till kryphålen skulle då vara ett mindre problem.
Katalys skall nu startat kampanjen samhällsvinst.se, ”och om inte politikerna får ur vaxpropparna så går jag så långt som att hävda att vi får göra detta som en folkkampanj för att driva igenom en folkomröstning – och den skall vi vinna!”

Johannes Jensen

Kampanjen hittar du på http://samhällsvinst.se/
 

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.