Välfärd, vinster, framtid! Stort möte i Stockholm

01 februari 2013

Förstasidan, Inrikes, Nyheter

 

I helgen håller Gemensam Välfärd konferens i Stockholm. Föredrag och workshops om alternativ till privatiseringen. Kom och delta!

Temat på konferensen Välfärd och framtid är vår gemensamma välfärd och vad som kan göras för att på olika sätt demokratisera och förbättra denna. Hanna Stenström från Nätverket Gemensam Välfärd berättar vad vi kan vänta oss av det digra programmet som har mer än totalt 22 punkter.

Vilka är ni som står bakom konferensen?
– Arrangörer för konferensen är ABF Stockholm och Nätverket Gemensam Välfärd.
– I detta nätverk samverkar enskilda och organisationer, bland annat fackliga organisationer, för att skapa kunskap om aktuella välfärdsfrågor och påverka utvecklingen – bort från en utveckling mot välfärden som marknadsplats till en demokratiskt styrd gemensam välfärd där medborgarnas rättigheter är det centrala och där kommersialisering av vård, omsorg, skola och andra centrala välfärdsfunktioner stoppas, säger Hanna Stenström.

Varför genomför ni en sån här konferens?
– Vi vill fånga upp den oro och vrede som finns hos många människor över ett för övrigt brett politiskt spektrum över den nedrustning som sker i centrala trygghetssystem och över att vinstintressen får styra på områden som rör människors rättigheter, trygghet, liv och hälsa, men också komma med konkreta förslag på andra möjliga sätt att organisera det vi måste organisera gemensamt, för allas skull.
– Konkret hoppas vi att medlemmar i olika organisationer och inom olika områden av samhället ska mötas, som organisationsföreträdare och enskilda, för att skapa kontakter, utbyta kunskaper, dela erfarenheter och finna strategier för fortsatt opinionsarbete och annat konstruktivt förändringsarbete, som bygger på att vi är medborgare med rättigheter och ansvar.

Hur går ni vidare efter konferensen?
– Vad gäller fortsättningen avslutas konferensen med olika workshops som ska söka former för fortsatt arbete lokalt och nationellt med framförallt opinionsbildning och påverkan på politiker på olika nivåer. Det är i hög grad en öppen fråga för dem som är där, att hitta de former de finner lämpliga för fortsatt arbete, men vi tror det ska komma initiativ ur att vi möts, säger Hanna Stenström.

Bland deltagarna på välfärdskonferensen finns också representanter från Solrosuppropet. Solrosuppropet är en fristående fortsättning på Påskuppropet 2011 mot utförsäkringarna och samlar människor från olika grupper i samhället för att arbeta mot utanförskap och för alla människors rätt till en gemensam, fungerande välfärd.
En av grundarna till nätverket, Charlotte Therese Björnström berättar om hur nätverket ser ut idag.

Vad gör Solros-Påskuppropet nuförtiden?
– Vi koncentrerar oss numera mest på att informera och debattera i frågorna, främst utförsäkringarna och Fas3.

Varför deltar Solros-Påskuppropet i konferensen?
– Det kom en inbjudan från arrangörerna som vi tackade ja till, det är viktigt att de här frågorna tas upp i olika sammanhang!

Vad vill ni uppnå med ert deltagande?
– Vi vill förmedla vad som har hänt (och inte hänt) sen Påskuppropet 2011, vi berättar om bakgrunden till uppropet, samt kommer med förslag på en bättre fungerande sjukförsäkring och möjliga vägar vidare.

Är engagemanget för era frågor fortfarande stort hos allmänheten?
– Det verkar ha minskat när medias fokus senare har hamnat på andra samhällsfrågor. Men situationen för dem som drabbas har tyvärr inte förändrats, så engagemanget borde gå att väcka upp igen… Om inte annat så lyfter sannolikt debatten rejält igen inför nästa val, säger Charlotte Therese Björnström.

Liza Ahnland

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.