Stoppa den franska militära interventionen i Mali! Nej till samarbete från Algeriet!

01 februari 2013

Förstasidan, Kommentar

Efter det som hände i Elfenbenskusten 2010 är den franska militära interventionen i Mali med dess kolonialistiska övertoner framför allt ett uttryck för Frankrikes beslutsamhet att återvinna sin ”afrikanska trädgård”, som börjar ätas upp av Kina och andra stormakter, mot en bakgrund av en utbredd ekonomisk kris i världsskala inom det kapitalistiska systemet.

Bushs ”terroristiska” alibi i Afghanistan och Irak används nu av Hollande, som utan att ändra en min meddelar att ”Frankrike inte har några ekonomiska eller politiska motiv” i Malikampanjen, och att dess Rafales och dess flotta, utan vittnen och utan synbara bevis, ”står i frihetens tjänst”, tillsammans med militär från Ecowas-länder (västafrikanska staternas ekonomiska gemenskap) där det inte finns någon frihet. Denna ”altruism” från Frankrikes sida påminner oss om dess ”civilisatoriska uppdrag” på 1800-talet, något som det algeriska folket föll offer för under den långa koloniala natten.

Men den algeriska regimen vars blick är inställd på presidentvalet 2014 har gett efter för imperialistiska påtryckningar. Mr Bouteflika har tillåtit franskt bombflyg att använda vårt luftrum och gett order om att gränsen ska stängas. Denna oacceptabla helomvändning i Algeriets inställning står på ett allvarligt sätt i strid med vårt lands historiska kamp för folkens frigörelse och värdighet. Just då vi fortfarande firar 50-årsdagen av vår självständighet innebär denna omsvängning från den algeriska regimen, som samarbetar med Frankrike i dess krigsliknande företag, ett uttryck för en politisk vändpunkt som krymper den nationella suveräniteten och stänger in Algeriet i en ohelig allians för koloniala återerövringar.

Liksom resningarna i arabländerna och till och med i Europa har den maliska krisen sina rötter å ena sidan i den ekonomiska och sociala katastrof som liberalismen orsakat och är påtvingad av imperialismens stormakter och institutioner, och å andra sidan av den diktatoriska regim som uppträder som garant för dessas intressen.

Det maliska folket, både i norr och söder, behöver utveckling och värdighet, inte bomber och slaveri. Det är folket i Mali som ska jaga ut några beväpnade islamistiska gäng som vill tvinga igenom sina lagar. Det är folket i Mali som fritt ska bestämma om sin framtid.

Stoppa den franska och imperialistiska interventionen i Mali! Nej till kolonialkriget i Mali! Nej till att öppna algeriskt luftrum åt franskt bombflyg! Solidaritet med det maliska folket och flyktingarna! För en politisk lösning som garanterar demokratiska rättigheter och utveckling åt alla grupperingar i det maliska folket!

Nationella sekretariatet, PST (algerisk sektion av Fjärde internationalen) 17 januari 2013,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.